Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

https://www.facebook.com/kekpkm

 

Α)  ΑΕΙ   ΤΕΙ         Β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου είναι η εκμάθηση τεχνικών  πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά, για λογαριασμό των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων και η τοποθέτηση των καταρτιζομένων για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης σε γνωστά καταστήματα της αγοράς των Σερρών. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γνώσεις και να εκπαιδευτούν, να πραγματοποιήσουν γνωριμίες στον χώρο της αγοράς ώστε  να έχουν την ευκαιρία να εκτιμηθούν οι ικανότητές τους.

Εκπαιδευτικές ενότητες :

 

Το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις

Τεχνικές πωλήσεων

Μορφές-Τύποι Πωλήσεων

Καθορισμός Στόχων Πωλήσεων

Επίτευξη των αντικειμενικών  στόχων των πωλήσεων

Επικοινωνία με πελάτες - Διαχείριση παραπόνων

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση (AfterSalesService)

Διαφήμιση -  προβολή προϊόντος  - χρήση Internet  - Webpromotion

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης  εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

 

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί στην καρδιά της Σερραϊκής αγοράς, στο εμπορικό της κέντρο με τη συμμετοχή επιλεγμένων καταστημάτων με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας  και την δημιουργία προϋποθέσεων για διατήρηση της θέσης εργασίας.

 

Επιχειρήσεις Πρακτικής

Λίστα Επιχειρήσεων

On Line Αίτηση

Αίτηση

Βιογραφικό

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE