Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

https://www.facebook.com/kekpkm

 

A) AEI TEI   B) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ και ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αντικείμενο του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου είναι  επιτυχής διεκπεραίωση μέρους ή συνόλου διοικητικών-υποστηρικτικών εργασιών γραφείου μιας επιχείρησης, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Εκπαιδευτικές ενότητες :

 

Βασικές αρχές οργάνωσης γραφείου

Βασικές αρχές επικοινωνίας και συνδιαλλαγής με το κοινό 

Δημόσιες σχέσεις

Διαχείριση  εγγράφων – Συστήματα αρχειοθέτησης

Βασικές γνώσεις  Η/Υ & Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης  εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκηση

 

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε εταιρίες που κατασκευάζουν έργα καθώς και σε δικηγορικά, συμβολαιογραφικά γραφεία.

 

Επιχειρήσεις Πρακτικής

Λίστα Επιχειρήσεων

On Line Αίτηση

Αίτηση

Βιογραφικό

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE