Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Αποστολή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η υψηλού επιπέδου, παροχή κατάρτισης σε νέους ως επί το πλείστον ανέργους αλλά και εργαζομένους πάνω σε αντικείμενα σύγχρονα, εξειδικευμένα, με σύντομα, ευέλικτα και άμεσα εξελισσόμενα προγράμματα κατάρτισης με στόχο την παροχή των καλύτερων εφοδίων τόσο για την εύρεση εργασίας αλλά και για την συνεχή εξέλιξή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν Κοινωνικό Αποκλεισμό με προγράμματα Συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση.

 

Ειδικότερα σκοπός του Κέντρου είναι:

  • Η παροχή σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων

  • Η ενίσχυση των εφοδίων ή των εμπειριών εκείνων που θα  βοηθήσουν τους καταρτιζόμενους να αναπτύξουν ένα σύνολο βασικών ικανοτήτων (Key core qualifications) που θα τους είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη.

  • Η δημιουργία από τους εκπαιδευόμενους μηχανισμού στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων θέτοντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για νέες βιώσιμες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

  • Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων 

  • Η μείωση της ανεργίας στην περιοχή με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τις επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν μέσω της στήριξης που θα λάβουν

  • Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της περιοχής

  • Η ενδυνάμωση και βελτίωση του παραγωγικού ιστού
 
 
 
 
 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE