Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

https://www.facebook.com/kekpkm

 

 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα κατάρτισης  σχεδιάστηκε για να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους σε θέματα τεχνικών σερβιρίσματος καθώς και οργάνωσης και λειτουργίας μιας επισιτιστικής επιχείρησης , προκειμένου να μπορούν να απορροφηθούν άμεσα από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

 

Εκπαιδευτικές ενότητες :

 

Αρχές Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Σχεδιασμός και οργάνωση μίας επισιτιστικής  επιχείρησης

Επίπλωση - εξοπλισμός εστιατορίου

Υποδοχή πελατών

Η τεχνική του σερβιρίσματος

Παράθεση γευμάτων ειδικών εκδηλώσεων

Η χρήση Η/Υ στο εστιατόριο

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης  εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκηση

 

Πρακτική άσκηση

Οι κλάδοι του Τουρισμού και του Επισιτισμού, στους οποίους εντάσσεται το παρόν πρόγραμμα, εμφανίζουν ιδιαίτερα δυναμική πορεία και για το λόγο αυτό για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης έχουν επιλέγει οι πιο δυναμικές επιχειρήσεις του κλάδου στο  νομό Σερρών.                                             

 

Επιχειρήσεις Πρακτικής

Λίστα Επιχειρήσεων

On Line Αίτηση

Αίτηση

Βιογραφικό

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE