Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

https://www.facebook.com/kekpkm

 

 Α) ΑΕΙ    ΤΕΙ         Β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αντικείμενο του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με στόχο την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη επιχειρήσεων ιατρικού κλάδου. Στα πλαίσια αυτού ο καταρτιζόμενος θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διευθέτηση του χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης των διαφόρων εργασιών (πχ. ωράριο λήψης δειγμάτων,προγραμματισμός  ραντεβού) και τη λειτουργική διαρρύθμιση του χώρου, με διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών υγιεινής και την ταξινόμηση και κατανομή αποτελεσμάτων.

 

Εκπαιδευτικές ενότητες :

 

Αρχές και τεχνικές εξυπηρέτησης ασθενών - πελατών 

Στοιχειώδες γνώσεις  δεοντολογίας και τήρησης του προσωπικού απορρήτου

Βασικές αρχές επικοινωνίας

Τυπικές διαδικασίες προγραμματισμού ραντεβού και  χειρισμού τηλεφωνικού κέντρου

Η διαχείριση των εγγράφων - μέθοδοι αρχειοθέτησης

Πληροφοριακά συστήματα στην ιατρική

Onlineβάσεις ιατρικών δεδομένων και βιβλιοθήκες

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης  εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκηση

 

Πρακτική άσκηση

Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη η απόκτηση μιας πρώτης προϋπηρεσίας σχετικής με την υποστήριξη των επιχειρήσεων του ιατρικού κλάδου  ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση.

 

Επιχειρήσεις Πρακτικής

Λίστα Επιχειρήσεων

On Line Αίτηση

Αίτηση

Βιογραφικό

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE