Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

https://www.facebook.com/kekpkm

 

Α)  ΑΕΙ   ΤΕΙ         Β) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του προγράμματος είναι  η  εξοικείωση των καταρτιζομένων μέσω της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης με τις κύριες λειτουργίες μιας ΜΜΕ,το μάρκετινγκ των ΜΜΕ, της διοίκησης  των ΜΜΕ και των  βασικών αρχών χρηματοοικονομικής διοίκησης και διαχείρισης.

 

Εκπαιδευτικές ενότητες :

 

Οργάνωση και διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πωλήσεις και Μάρκετινγκ

Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής και λογιστικής Διαχείρισης

Βασικές αρχές Διοίκησης προσωπικού

Εισαγωγή στα πληροφοριακά Συστήματα 

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης  εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

 

 

Πρακτική άσκηση

Στην πρακτική άσκηση περιλαμβάνονται γνωστές Σερραϊκές Επιχειρήσεις, Ανώνυμες Εταιρίες, Βιομηχανίες, Λογιστικά Γραφεία και Γραφεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

 

Επιχειρήσεις Πρακτικής

Λίστα Επιχειρήσεων

On Line Αίτηση

Αίτηση

Βιογραφικό

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE