Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

https://www.facebook.com/kekpkm

 

Α) ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος της παρούσας ενέργειας κατάρτισης είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους καταρτιζομένους, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους, και να μπορούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν πετυχαίνοντας να γίνουν αναντικατάστατοι και να αποκτήσουν έτσι σημαντικές προοπτικές εξέλιξης στην εργασία τους.

Εκπαιδευτικές ενότητες :

 

Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων

Μεθοδολογία ανάλυσης διαδικασιών εξυπηρέτησης

Οργάνωση/Διαχείριση πελατολογίου και συστήματα εξυπηρέτησης

Επικοινωνία με τον πελάτη  - Συμπεριφορά

Προσδιορισμός βαθμού ικανοποίησης πελάτη- διαχείριση παράπονων

Τεχνικές Πωλήσεων

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση (AfterSalesService)

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, τεχνικές αναζήτησης  εργασίας και βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

 

 

Πρακτική άσκηση

Στην πρακτική άσκηση περιλαμβάνονται γνωστές Σερραϊκές Επιχειρήσεις, Ανώνυμες Εταιρίες, Βιομηχανίες, Λογιστικά Γραφεία και Γραφεία Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

 

Επιχειρήσεις Πρακτικής

Λίστα Επιχειρήσεων

On Line Αίτηση

Αίτηση

Βιογραφικό

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE