Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

rollbaner ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Σέρρες, 28/03/2018

Αρ. Πρωτ.    6157

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο της δράσης κατάρτισης ωφελουμένων της Πράξης

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 3.494 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β ΚΥΚΛΟΣ)»

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης στην κεντρική δομή Σερρών και ενός στο παράρτημα Σιδηροκάστρου, με τίτλους: «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι». Μετά τη λήξη της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

                                                                                                             

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στα προγράμματα κατάρτισης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Θεματικές Ενότητες  

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

10 ώρες

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Τεχνικές Σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.ά.

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

20 ώρες

Επεξεργασία Εγγράφου - Word

90 ώρες

Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία – Browserκαι Outlook(Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – SocialMedia, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, ΙΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

Τα τελικά ωρολόγια προγράμματα θα διαμορφωθούν μετά και τη δυνατότητα δήλωσής τους στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου.

Απαιτούμενα προσόντα  :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).).

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Πτυχία
  2. Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:
Επίπεδο εμπειρίας Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι Επαγγελματική εμπειρία
Α Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Τουλάχιστον 5 χρόνων
Β Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Από 3 έως 5 χρόνια
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τουλάχιστον 5 χρόνων
  Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα Επικοινωνίας και Πολιτισμού
Γ Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Μέχρι 3 χρόνια
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Από 3 έως 5 χρόνια

 

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις (ΕΦΚΑ) σύμφωνα και με τον νέο νόμο 4387/12-5-2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) ή στην οδό Υψηλάντου 4, 3ος όροφος, από 28/03/2018 έως 02/04/2018, 09:00 έως 14:00 και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.

Θα αξιολογηθεί επίσης η  δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων για να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Ο Πρόεδρος Κε.Δι.Βι.Μ.2

Συνημμένα :

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτή (σε μορφή docx)
  2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτή (σε μορφή pdf)

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE