Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν 6092/06-02-2018 εκ παραδρομής δηλώθηκε ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/05/2018. Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε στις 16/02/2018.

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE