Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Εξεταστικό Κέντρο GX939

 

Ημερομηνία : 17/6/2013

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

AVRAMIDOU

KELAIDI

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

88%

GRIGORIADOU

MARIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

94%

GRIGORIADOU

MARIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

81%

LIAVOU

EVANGELIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

85%

LIAVOU

EVANGELIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

94%

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE