Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠ.2 (ΚΕΚ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ αναλαμβάνει να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στα πλαίσια της δράσης με τίτλο: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ώρες συνολικά και η πρακτική άσκηση 450 ώρες  Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τέσσερις (4) ή έξι (6) ώρες ανά ημέρα  και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.


 

27082012

 

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠ.2 (ΚΕΚ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ αναλαμβάνει να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στα πλαίσια της δράσης με τίτλο: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 80 ώρες συνολικά και η πρακτική άσκηση 450 ώρες  Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τέσσερις (4) ή έξι (6) ώρες ανά ημέρα  και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

 

 

Συνημμένα :

ΑΙΤΗΣΗ 18 - 24

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ 18 - 24

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE