Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


   Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το έργο “Networking of SME’s from creative industries in cross border region” με ακρωνύμιο “PARK”, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί μία εκπαιδευτική επίσκεψη (study visit) και forum στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθώς και μία εκπαιδευτική επίσκεψη και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (round table) στην Ελλάδα. 

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αιρετοί δημοτικών και περιφερειακών αρχών, στελέχη δημοτικών και περιφερειακών αρχών, στελέχη επιμελητηρίων, πανεπιστημίων, φορέων, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων. 

   Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) και περιλαμβάνει επισκέψεις σε φορείς και επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Pelagonija, Περιφέρεια Vardar και Νοτιο-ανατολική Περιφέρεια. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα. 

    table

…………………, …/…./2016

(Πόλη, ημερομηνία)

……………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή


Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE