Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ», συστάθηκε τον Απρίλιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

 

Αξιότιμοι/ες Κύριοι/ες,

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ», συστάθηκε τον Απρίλιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:

1. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

2. Δήμος Αμφίπολης Ν. Σερρών

3. Δήμος Βισαλτίας Ν. Σερρών

4. Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών

5. Δήμος Ηράκλειας Ν. Σερρών

6. Δήμος Σιντικής Ν. Σερρών

7. Μεσογειακό Συμβουλευτικό Σύστημα ΚΕΚ Α.Ε.

8. K.E.K. Στάθης Πανταζής Μ.ΕΠΕ.

9. Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών

10. Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Σερρών

11. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 30/06/2014. Οι δράσεις της Πράξης, αφορούν 100 άνεργους που κατοικούν στους Δήμους Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο στόχος είναι:

Η προετοιμασία και προώθηση 78 ανέργων σε θέσεις απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των ως άνω Δήμων και η υποστήριξή τους, τους 3 πρώτους μήνες της δουλειάς τους.

Η προετοιμασία και η βήμα – βήμα στήριξη, 22 ανέργων για να ιδρύσουν δικιά τους ατομική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) ή να συστήσουν ομαδικά Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Και οι 100 ωφελούμενοι:

Βασικός στόχος είναι να βρουν δουλειά είτε προσλαμβανόμενοι από υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε ιδρύοντας οι ίδιοι επιχειρήσεις.

Θα τύχουν συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο πριν βρουν δουλειά, όσο και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησής τους.

Θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης. Θα υλοποιηθούν 5 προγράμματα 125 ωρών το καθένα. Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6€/ώρα και είναι τα εξής:

«Ψεκαστής (καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων και προστασία περιβάλλοντος)»

«Βιολογικές Καλλιέργειες»

«Παραγωγή Μεταποίηση Εμπορία αγροτικών προϊόντων» (2 προγράμματα)

«Κοινωνική Οικονομία - Επιχειρηματικότητα»

Θα δικτυωθούν με δεκάδες ωφελούμενους άλλων παρόμοιων Πράξεων που υλοποιούνται ταυτόχρονα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για ανταλλαγή εμπειριών, εξοικονόμηση πόρων κ.λπ.

Για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν κάθε είδους νέα επιχείρηση, θα παρασχεθεί δωρεάν η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και η υποστήριξη σωστής εφαρμογής του, για την επιχείρησή τους. Ειδικά οι ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση, θα έχουν και όλα τα οφέλη (φορολογικά, χρηματοδοτικά κ.α.) που έχουν πρόσφατα κατοχυρωθεί νομοθετικά.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Είναι όλοι εκείνοι που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Είναι άνεργοι, εγγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

Β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γ) Ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων:

Άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (έχοντας δηλ. ετήσιο εισόδημα κάτω από 6.591 ευρώ)

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος στην έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, μπορεί να ενημερώνεται από:

το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Υψηλάντου 4, 62123, Σέρρες και στο τηλέφωνο: 23210 – 23640, ώρες 09:00 – 13:00 (κ. Αραπάκης Γιώργος).

 

 


 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

 

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

4. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας

5. Φωτοτυπία της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης

6. Φωτοτυπία της βεβαίωσης ΑΜΚΑ

7. Φωτοτυπία των 2 πρώτων σελίδων του βιβλιαρίου υγείας.

8. Έγγραφο Πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ) ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

10. Φωτογραφία

 

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE