Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

C:\Users\user51\Downloads\logo_toculter.png

C:\Users\user51\Downloads\logo.png

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

26 Φεβρουαρίου 2021

 

Διαβούλευση επιχειρήσεων για Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας (ΤΣΠ) Κερκίνης

 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Promote tourism and Culture through the water” και ακρωνύμιο “ToCulter που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014–2020", Παραδοτέο 3.4.1 "Δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας των τουριστικών επιχειρήσεων", το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΕ Σερρών διοργανώνει διαβούλευση με τις επιχειρήσεις της περιοχής της περιοχής της Κερίνης για την εκπόνηση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (ΤΣΠ) Κερκίνης.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η παρουσίαση του εγχειρήματος, η συζήτηση με τις επιχειρήσεις της περιοχής και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών των επιχειρήσεων για τον σαφή προσδιορισμό του περιεχομένου του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (ΤΣΠ) Κερκίνης.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 – 19:30 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/87680981227?pwd=SlJHREVSOWd0WW9MTWFuVWFWcHFmZz09

 

Συντονιστής του προγράμματος θα είναι ο κ. Γιώργος Αραπάκης – Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ 2-  και η παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Γιώργο Παλησίδη – μέλος της Ομάδας Έργου καθώς και σύνδεση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με την Τουριστική Στρατηγική της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την κ. Όλγα Δανιηλίδου – Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σερρών. 

ΑΦΙΣΑ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE