Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, σας ενημερώνει ότι ο ΕΦΕΤ θα διεξάγει εξετάσεις πιστοποίησης στις Σέρρες την Πέμπτη 03/12/2015, στο κτίριο Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (πρώην ΔΕΠΚΑ), στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 34.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για υποχρεωτικές εξετάσεις πιστοποίησης για το σεμινάριο του ΕΦΕΤ που υλοποιήθηκε στο παρελθόν από το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΠΚΜ και για το οποίο οι εκπαιδευόμενοι δεν εξετάστηκαν από τον ΕΦΕΤ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 3 διαφορετικές ώρες, 10.00, 10.30 και 11.00 το πρωί. Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται εκεί από τις 10.00 και θα πρέπει να έχουν μαζί τους στυλό και ταυτότητα.

 Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΠΚΜ, 2321023640 και 2321045405.

 

Για το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΠΚΜ,

Αραπάκης Γεώργιος


Ερωτήσεις Υγιεινής Ασφάλειας Τροφίμων

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE