Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Εξεταστικό Κέντρο GX939

 

Ημερομηνία : 13/6/2013

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

KOUDA

VASILIKI

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

97%

KOUDA

VASILIKI

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

85%

KOUDA

VASILIKI

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

88%

KOUDA

VASILIKI

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

98%

KOUDA

VASILIKI

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

100%

AVRAMIDOU

KELAIDI

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

94%

AVRAMIDOU

KELAIDI

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

98%

AVRAMIDOU

KELAIDI

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

94%

AVRAMIDOU

KELAIDI

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

81%

AVRAMIDOU

KELAIDI

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Αποτυχία

61%

ANASTASIADOU

EFTHIMIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

94%

ANASTASIADOU

EFTHIMIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

97%

ANASTASIADOU

EFTHIMIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

94%

ANASTASIADOU

EFTHIMIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

98%

ANASTASIADOU

EFTHIMIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

100%

GEORGIOU

VASILEIOS

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

88%

GEORGIOU

VASILEIOS

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

82%

GEORGIOU

VASILEIOS

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

97%

GEORGIOU

VASILEIOS

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

97%

GEORGIOU

VASILEIOS

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

94%

GKOUTZOURI

ANNA-CHRISTINA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

87%

GKOUTZOURI

ANNA-CHRISTINA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

87%

GKOUTZOURI

ANNA-CHRISTINA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

88%

GKOUTZOURI

ANNA-CHRISTINA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

80%

GKOUTZOURI

ANNA-CHRISTINA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

91%

GRIGORIADOU

MARIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

100%

GRIGORIADOU

MARIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

98%

GRIGORIADOU

MARIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Αποτυχία

73%

GRIGORIADOU

MARIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Αποτυχία

65%

GRIGORIADOU

MARIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

85%

THEMELI

MARIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

87%

THEMELI

MARIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

88%

THEMELI

MARIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

97%

THEMELI

MARIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

100%

THEMELI

MARIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

97%

KAMPANTAI

SOFIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

94%

KAMPANTAI

SOFIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

94%

KAMPANTAI

SOFIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

98%

KAMPANTAI

SOFIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

91%

KAMPANTAI

SOFIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

88%

KARAPIDAKI

ELEFTHERIA-EIRINI

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

91%

KARAPIDAKI

ELEFTHERIA-EIRINI

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

81%

KARAPIDAKI

ELEFTHERIA-EIRINI

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

81%

KARAPIDAKI

ELEFTHERIA-EIRINI

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

94%

KARAPIDAKI

ELEFTHERIA-EIRINI

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

82%

KOSMIDOU

MARIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

98%

KOSMIDOU

MARIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

97%

KOSMIDOU

MARIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

97%

KOSMIDOU

MARIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

94%

KOSMIDOU

MARIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

97%

KIRIAKIDOU

VIRGINIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

100%

KIRIAKIDOU

VIRGINIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

94%

KIRIAKIDOU

VIRGINIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

97%

KIRIAKIDOU

VIRGINIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

100%

KIRIAKIDOU

VIRGINIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

100%

BANSKALI

EVANGELIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

97%

BANSKALI

EVANGELIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

90%

BANSKALI

EVANGELIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

94%

BANSKALI

EVANGELIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

81%

BANSKALI

EVANGELIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

88%

BANSKALIS

THOMAS

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

87%

BANSKALIS

THOMAS

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

88%

BANSKALIS

THOMAS

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

100%

BANSKALIS

THOMAS

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

93%

BANSKALIS

THOMAS

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

88%

BOURATZI

AIKATERINI

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

88%

BOURATZI

AIKATERINI

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

85%

BOURATZI

AIKATERINI

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

93%

BOURATZI

AIKATERINI

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

88%

BOURATZI

AIKATERINI

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

87%

NIKOLAIDOU

MARIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

100%

NIKOLAIDOU

MARIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

88%

NIKOLAIDOU

MARIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

97%

NIKOLAIDOU

MARIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

91%

NIKOLAIDOU

MARIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

93%

PAPADOPOULOU

DESPOINA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

97%

PAPADOPOULOU

DESPOINA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

93%

PAPADOPOULOU

DESPOINA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

88%

PAPADOPOULOU

DESPOINA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

87%

PAPADOPOULOU

DESPOINA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

81%

TSELEKIDOU

MARIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

91%

TSELEKIDOU

MARIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

97%

TSELEKIDOU

MARIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

91%

TSELEKIDOU

MARIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

100%

TSELEKIDOU

MARIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

93%

TSOUNTOURAKIS

CHRISTOS

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

82%

TSOUNTOURAKIS

CHRISTOS

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

91%

TSOUNTOURAKIS

CHRISTOS

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

94%

TSOUNTOURAKIS

CHRISTOS

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

87%

TSOUNTOURAKIS

CHRISTOS

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

87%

TALLA

ELENI

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

81%

TALLA

ELENI

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

97%

TALLA

ELENI

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

98%

TALLA

ELENI

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

97%

TALLA

ELENI

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

94%

LIAVOU

EVANGELIA

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

88%

LIAVOU

EVANGELIA

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Αποτυχία

69%

LIAVOU

EVANGELIA

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

90%

LIAVOU

EVANGELIA

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

81%

LIAVOU

EVANGELIA

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Αποτυχία

69%

ARAPAKIS

GEORGIOS

Επεξεργασία κειμένου

Standard

Επιτυχία

91%

ARAPAKIS

GEORGIOS

Υπολογιστικά φύλλα

Standard

Επιτυχία

85%

ARAPAKIS

GEORGIOS

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Standard

Επιτυχία

88%

ARAPAKIS

GEORGIOS

Παρουσιάσεις

Standard

Επιτυχία

100%

ARAPAKIS

GEORGIOS

Βάσεις δεδομένων

Standard

Επιτυχία

93%

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE