Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 INTERREG RGB

 

Σέρρες, 15/04/2019

Αρ. Πρωτ: 6461

 

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«BUSINESS AND TOURISM MANAGEMENT»

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο

“Promote tourism and Culture through the water” και ακρωνύμιο “ToCulter”

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνέχεια της υπ’αριθμόν 6417/07-03-2018 ανακοίνωση για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «BUSINESSANDTOURISMMANAGEMENT» στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου PromotetourismandCulturethroughthewater” και ακρωνύμιο “ToCulter”, παρατείνει εκ νέου την υποβολή αιτήσεων έως 20/05/2019, λόγω μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. www.kekpkm.gr, έως 30/04/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 στη κεντρική του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας Σερρών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στα τηλέφωνα 2321045405 και 232137865.

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE