Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Σέρρες, 07/03/2019

Αρ. Πρωτ: 6417

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«BUSINESS AND TOURISM MANAGEMENT»

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο

“Promote tourism and Culture through the water” και ακρωνύμιο “ToCulter”

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «BUSINESS AND TOURISM MANAGEMENT» στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου“Promote tourism and Culture through the water” καιακρωνύμιο “ToCulter”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ   ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
3 BUSINESS AND TOURISM MANAGEMENT

Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, άνεργοι εν δυνάμει επιχειρηματίες

(20 άτομα)

  80 20

Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 μεικτά ανά ώρα κατάρτισης.

 

Εκπαιδευτικές ενότητες Περιεχόμενα Ενότητας
Εισαγωγή στον Τουρισμό Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί, Η Τουριστική ζήτηση και προσφορά και τα χαρακτηριστικά τους, Τουριστικές περιοχές και Περιφερειακά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης
Διοίκηση τουρισμού και φιλοξενίας Γενικές Λειτουργίες και Οργανωτική Δομή Ξενοδοχειακής Μονάδας, Διοίκηση και οργάνωση τμήματος υποδοχής, Τμήμα Κρατήσεων, Μάνατζμεντ Τουριστικών Υπηρεσιών, Διοίκηση τομέα Ορόφων,   Μάνατζμεντ Εκδηλώσεων (Event Management)
Τουριστικό Μάρκετινγκ Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες (Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα, σχεδιασμός και στρατηγική τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, tour operators , Έρευνα Τουριστικής αγοράς, Marketing mix,μελέτες περιπτώσεων (case studies)
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουρισμό Λειτουργική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των τμημάτων του ξενοδοχείου, Δεξιότητες και ο Ρόλος της παροχής Υπηρεσιών (Capacity Building)
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό Ο ρόλος των πληροφοριακών ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Η/Υ) και άλλων μέσων σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση του τομέα φιλοξενίας
Ειδικές Μορφές Τουρισμού – Αναπτυξιακές Δυνατότητες Αγροτουρισμός-Οικοτουρισμός
Θρησκευτικός Τουρισμός
Αθλητικός Τουρισμός
Οινικός Τουρισμός
Γαστρονομικός Τουρισμός
Διαχείριση οίνων και ποτών Βασικές αρχές για Κρασί, Μπύρα και άλλα οινοπνευματώδη
Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων
Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
Τεχνικές εύρεσης εργασίας
Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
Υγιεινή και ασφάλεια

 

Η θεωρία του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας Σερρών.

 

Η πρακτική θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας σε τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς και η συμμετοχή είναι υποχρεωτική καθώς η πρακτική περιλαμβάνει 20 ώρες κατάρτισης ενώ το όριο απουσιών είναι 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος (10 ώρες) και ως εκ τούτου καταρτιζόμενος που δεν θα υλοποιήσει την πρακτική θα κοπεί λόγω απουσιών χάνοντας έτσι το δικαίωμα εκπαιδευτικού επιδόματος.

Η πρακτική-εκπαιδευτική επίσκεψη θα διαρκέσει 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα, χωρίς καμία επιβάρυνση στους καταρτιζόμενους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. www.kekpkm.gr, από 07/03/2019 έως 29/03/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 στη κεντρική του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας Σερρών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στα τηλέφωνα 2321045405 και 232137865.

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ.

Συνημμένα:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων (σε μορφή doc και pdf).

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

INTERREG RGB

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE