Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Περιγραφή προγράμματος Εκπαίδευσης Ενεργειακού Επιθεωρητή

Εκπαιδευτικές Ενότητες - Εκπαιδευτές - Εκπαιδευτικό υλικό - Αίθουσες Εκπαίδευσης - Κόστος Εκπαίδευσης - Τρόποι πληρωμής - Ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού προγράμματος & Εξεταστική Διαδικασία - Παράλληλες Παροχές & Δράσεις του Φορέα

perigrafi_programmatos_energiakou_epitheoriti

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE