Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών σας ενημερώνει πως στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Networking of SME’s from creative industries in cross border region” με ακρωνύμιο “PARK”, κωδικό Ρ3-003-2014 και αριθμό Εγκριτικής Απόφασης 301293/ΜΑ 4142, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το aIPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», θα υλοποιήσει τη δράση 3.2 “ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”.

 

Η δράση αυτή περιλαμβάνει πέρα από την δημιουργία του τμήματος Θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα υποστηρίξουν νεοφυείς και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη σύνταξη έξι (6) καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων για νέους ανέργους, πτυχιούχους και μη, που επιθυμούν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση και να δημιουργήσουν και να οργανώσουν τον δικό τους αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να επιλεγεί από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ με σκοπό τη σύνταξη του επιχειρηματικού του σχεδίου, είναι να διαθέτει συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα και πλάνο, τα οποία θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα χαρακτηρίζονται έντονα από το στοιχείο της καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την “Αίτηση σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου” από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ www.kekpkm.gr, από την ιστοσελίδα του έργου PARK http://www.park-interreg.eu/ και από την Κεντρική Δομή Κατάρτισης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 HU.R.MA. Office (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ), στη διεύθυνση Τέρμα Ομονοίας, Σέρρες, ΤΚ 62100, τηλ. επικοινωνίας 2321045405/37865. Έπειτα, καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@kekpkm.gr είτε ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως στην Κεντρική Δομή Κατάρτισης (HU.R.MA.Office) του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ στην προαναφερθείσα διεύθυνση αποστολής.

 

Με εκτίμηση,

 

Μανεσίδης Γεώργιος

Επιστημονικός Υπεύθυνος/

Τμήμα Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας 


Ανακοίνωση σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων

Αίτηση για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου


 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE