Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

kekpkm_Gr-Bg 

 

Ανακοίνωση πρόθεσης πρόσληψης με ανάθεση μίσθωσης έργου επτά (7) Στελεχών-Ερευνητών και ενός (1) Στελέχους - Ερευνητή , Υπεύθυνου συντονισμού & υλοποίησης της Δράσης.

 

  

 

kekpkm_Gr-Bg 

ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ

ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΩΔ ΕΚΕΠΙΣ 1210938

ΤΗΛ 2321099207 ,2321023640

ΦΑΞ 2321051861

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

 

 

 

                         Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2801

Σέρρες , 11 /7/2012


 

Πληροφορίες: Αραπάκης Γεώργιος

 

 

 

 

Ανακοίνωση πρόθεσης πρόσληψης με ανάθεση μίσθωσης έργου επτά (7) Στελεχών-Ερευνητών και ενός (1) Στελέχους - Ερευνητή , Υπεύθυνου συντονισμού & υλοποίησης της Δράσης.

Το Κ.Ε.Κ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε. Σερρών Α.Ε στα πλαίσια

 1. 1)υλοποίησης του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 3.1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» - με ακρωνύμιο: «LEARNING COMMUNITY» το οποίο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνική συμμετοχή,
 2. 2)της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π Ε Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Π.Ε.Δ της Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση των δράσεων 1-5 του – Πακέτου Εργασίας 3 «Έρευνες και Μελέτες»:

 

Ανακοινώνει ότι θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου :

Α]

με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Στελέχη-Ερευνητές συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, τεσσάρων (4) Kοινωνικών Eπιστημόνων και τριών (3) Oικονομικών Eπιστημόνων, για την εκπόνηση 5 Μελετών

 

Αντικείμενο απασχόλησης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση πέντε μελετών που αφορούν στις υφιστάμενες τάσεις στην αγορά εργασίας της διασυνοριακής περιοχής εφαρμογής του έργου «Learning Community», των αλλαγών στην απασχόληση, την υφιστάμενη διασυνοριακή κινητικότητα (τομεακών και εποχιακών), καθώς και των σχετικών προβλημάτων, τις διασυνοριακές διαφορές από την άποψη της φορολογίας, μισθοδοσίας, κοινωνικού συστήματος, των ανθρωπίνων πόρων και των νόμων περί προσλήψεων και νέων επιχειρήσεων, των ειδικοτήτων που ευνοούν διασυνοριακή κινητικότητα και τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες και τα μέτρα που θα επιτρέψει να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες εργασίας.

Κάθε μία από τις πρώτες τέσσερις μελέτες θα αναλάβουν δύο Ερευνητές ενώ στη πέμπτη απαιτείται η συνεργασία και των οχτώ Στελεχών-Ερευνητών, ένας εκ των οποίων θα είναι και ο υπεύθυνος Συντονισμού & υλοποίησης της δράσης, ο οποίος θα έχει καθήκοντα συντονισμού και οργάνωσης του έργου, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του ΚΕΚ ΠΚΜ ΠΕ Σερρών και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης, που παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα η κάθε μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από τους ερευνητές οι οποίοι εργάζονται για τους Έλληνες εταίρους ενώ το δεύτερο από τους ίδιους ερευνητές αφού προηγουμένως τους παραδοθούν τα αντίστοιχα στοιχεία από τους Βουλγάρους εταίρους για ότι ισχύει στη Βουλγαρία. Για τους ανωτέρω λόγους και για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα απαιτηθεί η συνεργασία με τους Βουλγάρους εταίρους οι οποίοι θα εκπονήσουν τις αντίστοιχες απαιτούμενες μελέτες / καταγραφές για τη Βουλγαρική πλευρά.

Τα παραδοτέα θα συντάσσονται σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, βουλγαρικά και αγγλικά).

Τα αποτελέσματα και παραδοτέα που θα παραχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα αξιοποιηθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και θα είναι διαθέσιμα τόσο σε φορείς της περιοχής οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα απασχόλησης και ανθρώπινου δυναμικού (επαγγελματικοί φορείς, οργανισμοί και φορείς απασχόλησης, επιχειρήσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ) όσο και σε εργαζόμενους και ανέργους της περιοχής, οι οποίοι θα μπορούν να απευθύνονται στο φορέα για ενημέρωση και υποστήριξη σε θέματα απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή.

Τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσιότητας όπως καταγράφονται στον «οδηγό πληροφόρησης και δημοσιότητας» των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ταυτόχρονα οι γενικές και ειδικές παράμετροι για την ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση του έργου καθορίζονται από το Κ.Ε.Κ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σύμφωνα με την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση.

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα υλοποιηθούν εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Η κατανομή των ερευνών θα γίνει κατόπιν σύσκεψης του Υπεύθυνου Συντονισμού & Υλοποίησης της Δράσης και των υπεύθυνων για τη διαχείριση του έργου στελεχών του ΚΕΚ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών. Ανάλογα θα γίνεται και ο συντονισμός των Στελεχών Ερευνητών.


Τίτλοι και Αντικείμενα Μελετών:

α/α

Τίτλος Μελέτης

Αντικείμενο Μελέτης

Στόχοι μελέτης

1

«Υφιστάμενες τάσεις στην αγορά εργασίας της διασυνοριακής περιοχής και ολοκληρωμένη «μέτρηση» των αλλαγών στην απασχόληση»

Η πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις και αλλαγές που χαρακτηρίζουν την απασχόληση και την αγορά εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή (Νομός Σερρών και Περιοχή Blagoevgrad)

-  αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας ανά παραγωγικό τομέα και επαγγελματική κατηγορία (μεγέθη απασχόλησης, προσφορά και ζήτηση εργασίας, μορφές απασχόλησης κλπ)

-  καταγραφή και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών αλλαγών που πραγματοποιούνται στην απασχόληση ανά παραγωγικό τομέα και επαγγελματική κατηγορία

-  ανάλυση των τάσεων   στην αγορά εργασίας για τους παραγωγικούς κλάδους

-  συνθετική και συγκριτική ανάλυση των τάσεων και αλλαγών της απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

2

«Υφιστάμενη διασυνοριακή κινητικότητα, τομεακή και εποχική, του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπισμός των υφιστάμενων προβλημάτων»

Η πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις και αλλαγές που χαρακτηρίζουν την εργασιακή κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή (Νομός Σερρών και Περιοχή Blagoevgrad)

-  αποτύπωση των τάσεων κινητικότητας, σε ποσοτική (αριθμό μετακινούμενων εργαζόμενων, αλλαγές στις ροές κινητικότητας) και σε ποιοτική βάση (ειδικότητες και κλάδοι παραγωγής που εμφανίζουν σημαντική κινητικότητα / αλλαγές, κίνητρα κινητικότητας)

-  ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή καθώς και κλάδων που ευνοούν την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

-  καταγραφή των προβλημάτων που εμποδίζουν την εργασιακή κινητικότητα

-  συνθετική και συγκριτική ανάλυση των τάσεων κινητικότητας στη διασυνοριακή περιοχή και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

3

«Καταγραφή διασυνοριακών διαφορών σε όρους φορολογίας, μισθοδοσίας, κοινωνικού συστήματος, προσλήψεων, πράσινων πολιτικών και έναρξης επιχειρήσεων»

Η πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση και πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή και συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση του πλαισίου των 2 χωρών

-  αποτύπωση του καθεστώτος ίδρυσης και φορολογικού καθεστώτος που διέπει τις επιχειρήσεις και αξιολόγηση της επίδρασης που έχει στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την απασχόληση

-  αποτύπωση της μισθολογικής πολιτικής των επιχειρήσεων και των τάσεων και διαδικασιών προσλήψεων που ακολουθούν οι επιχειρήσεις

-  καταγραφή των κοινωνικών παροχών (ασφαλιστικά δικαιώματα, επιδόματα, παροχές κλπ) των εργαζομένων σε επιχειρήσεις

-  συνθετική και συγκριτική ανάλυση και κωδικοποίηση των ανωτέρω στη διασυνοριακή περιοχή και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

4

«Εντοπισμός των ειδικοτήτων που ευνοούν τη διασυνοριακή κινητικότητα και καθορισμός των αντίστοιχων επαγγελματικών προφίλ και των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων»

Η πληροφόρηση για τις επαγγελματικές ειδικότητες οι οποίες ευνοούν την εργασιακή κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή

-  ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης επαγγελματικών ειδικοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή

-  εντοπισμός των ειδικοτήτων που ζητούνται από τις επιχειρήσεις και η σύζευξη τους με τις ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού που μετακινείται από τη γειτονική χώρα

-  καταγραφή των υφιστάμενων επαγγελματικών προφίλ των ειδικοτήτων που ευνοούν την κινητικότητα, ως στοιχείο σύζευξης της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή και ενίσχυσης της διασυνοριακής κινητικότητας.

-  συνθετική και συγκριτική ανάλυση των ειδικοτήτων που ευνοούν τη διασυνοριακή κινητικότητα και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

5

«Μέτρα για την ενδυνάμωση της εργασιακής κινητικότητας στη διασυνοριακή περιοχή που θα επιτρέψουν την κάλυψη των μελλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών ώστε να αναπτυχθεί το υπάρχον εργατικό κεφάλαιο»

Η ανάπτυξη προτάσεων, μέτρων και ρυθμίσεων που θα ενισχύουν την εργασιακή κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή, θα ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες ανθρώπινου κεφαλαίου στη διασυνοριακή αγορά εργασίας, σε τοπικό και σε διασυνοριακό επίπεδο.

-  ανάπτυξη προτάσεων και μέτρων που θα αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που εμποδίζουν την εργασιακή κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διασυνοριακής αγοράς εργασίας και τις ανάγκες εξειδίκευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής

-  αντιμετώπιση ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων για τους διακινούμενους εργαζόμενους ή τους εργοδότες και επιχειρήσεις ή στις εθνικές/τοπικές διοικήσεις και φορείς της περιοχής

-  συνθετική και συγκριτική ανάλυση των στοιχείων και μέτρων για τη διασυνοριακή περιοχή και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων ενίσχυσης της εργασιακής κινητικότητας που θα διαμορφώσουν νέες προοπτικές και δυνατότητες για τη διασυνοριακή αγορά εργασίας.

 

 

 

 

 

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανά στάδιο και ανά μελέτη παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:

ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1

ΣΤΑΔΙΟ 2

1

30/9/12

30/11/12

2

30/9/12

30/11/12

3

30/9/12

30/11/12

4

30/9/12

30/11/12

5

30/10/12

30/11/12

 

 

Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται το αναλυτικό περιεχόμενο και τα στάδια υλοποίησης κάθε μελέτης και ο αρμόδιος εταίρος, όπου P2 είναι η Π.Ε. Σερρών, P3 είναι η Ένωση Επιχειρηματιών Goce Delchev και P4 είναι η Συμμαχία Παραγωγών Οικολογικής Ενέργειας - South.

ΜΕΛΕΤΗ 1: Υφιστάμενες τάσεις στην αγορά εργασίας της διασυνοριακής περιοχής και ολοκληρωμένη «μέτρηση» των αλλαγών στην απασχόληση

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρ2

Ρ3

Ρ4

1

 1. 1.Περίληψη
 2. 2.Περιεχόμενα

P

 

 

 1. 3.Υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας στις δύο περιοχές

-  ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης (συνολικά, ανά κλάδο οικονομίας και ανά επαγγελματική κατηγορία / ειδικότητα)

-  ανάλυση των τάσεων ζήτησης επαγγελματικών ειδικοτήτων

-  ανάλυση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών απασχόλησης, των γενικών ποσοστών συμμετοχής στην αγορά εργασίας, (συνολικά, ανά ηλικία και ανά επίπεδο εκπαίδευσης)

-  αναπτυξιακές δυνατότητες και αδυναμίες, παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και σύνδεση αυτών με τα χαρακτηριστικά και τάσεις της αγοράς εργασίας

-  καταγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση της περιοχής, εντοπισμός των ισχυρών σημείων στη βάση των οποίων μπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και να καθοριστούν οι κατευθύνσεις και τάσεις της απασχόλησης

P

P

 

 1. 4.Έρευνα πεδίου με τη χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου σε τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, αγρότες κτλ των δύο περιοχών, για καταγραφή και ανάλυση αλλαγών και τάσεων στην αγορά εργασίας και των τάσεων και προθέσεων των επιχειρήσεων αναφορικά με:

-  τις πολιτικές προσλήψεων (αύξηση - μείωση προσωπικού)

-  τις νέες θέσεις εργασίας που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν

-  τις ειδικότητες στις οποίες αναμένουν οι επιχειρήσεις ότι θα χρειαστούν

-  τις μισθολογικές πολιτικές (αύξηση – μείωση μισθών)

-  τις αλλαγές και τάσεις των μορφών απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων (μετατροπές συμβάσεων, μερική απασχόληση κλπ)

P

P

 

 1. 5.Συμπεράσματα για κάθε περιοχή

-  Σύνθεση των εξαγόμενων συμπερασμάτων από την ανάλυση των προηγούμενων σταδίων και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων για τις δύο περιοχές

P

P

 

2

 1. 6.Συμπεράσματα για τη διασυνοριακή περιοχή

-  Συνολική παρουσίαση, συγκρίσεις δεικτών και εξαγωγή συγκρίσιμων συμπερασμάτων για τη διασυνοριακή περιοχή

P

 

 

 1. 7.Βιβλιογραφία – Πηγές – Συμπληρωμένα Πρωτότυπα Ερωτηματολόγια

P

P

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 2: Υφιστάμενη διασυνοριακή κινητικότητα, τομεακή και εποχική, του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπισμός των υφιστάμενων προβλημάτων

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρ2

Ρ3

Ρ4

1

 1. 1.Περίληψη
 2. 2.Περιεχόμενα

P

 

 

 1. 3.Αποτύπωση της υφιστάμενης διασυνοριακής κινητικότητας στην αγορά εργασίας στις δύο περιοχές

-  ζήτηση εργασίας στη μία περιοχή, ενδιαφέρον μετακίνησης προς την άλλη περιοχή

-  ποιοτικά στοιχεία κινητικότητας (εποχικότητα, ειδικότητες και κλάδοι με σημαντική κινητικότητα, αλλαγές, κίνητρα κινητικότητας, κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο και προσόντα / δεξιότητες μετακινούμενων)

-  παράγοντες που ενισχύουν τη διασυνοριακή κινητικότητα (μετακίνηση επιχειρήσεων, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ανεργία, προσφορά εργασίας, ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων, ζήτηση συγκεκριμένων ειδικοτήτων)

-  εμπόδια στη διασυνοριακή κινητικότητα (νομικό / εργασιακό καθεστώς, άδειες εργασίες, αντιστοίχιση γνώσεων και προσόντων, διαφορές στα ασφαλιστικά συστήματα κλπ)

P

 

P

 1. 4.Έρευνα πεδίου με τη χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου σε ενδεικτικά 20 επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, αγρότες κτλ των δύο περιοχών, για καταγραφή και ανάλυση των χαρακτηριστικών και τάσεων κινητικότητας   στην αγορά εργασίας των δύο περιοχών αναφορικά με:

-  τους κλάδους και τις ειδικότητες στις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται ανθρώπινο δυναμικό από την άλλη χώρα

-  τη ζήτηση εργασίας στη μία χώρα από εργαζόμενους της άλλης χώρας (αριθμός, ειδικότητες, εποχικότητα)

-  ποιοτικά στοιχεία κινητικότητας (εποχικότητα, ειδικότητες και κλάδοι με σημαντική κινητικότητα, αλλαγές, κίνητρα κινητικότητας, κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο και προσόντα / δεξιότητες μετακινούμενων)

-  οι τάσεις και προθέσεις των επιχειρήσεων της περιοχής αναφορικά με την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού από την άλλη χώρα

-  εμπόδια στη διασυνοριακή κινητικότητα (νομικό / εργασιακό καθεστώς, άδειες εργασίες, αντιστοίχιση γνώσεων και προσόντων, διαφορές στα ασφαλιστικά συστήματα κλπ)

P

 

P

 1. 5.Έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις σε εκπροσώπους φορέων και οργανισμών της αγοράς εργασίας της περιοχής (υπεύθυνους τοπικών οργανισμών απασχόλησης εργατικού δυναμικού/εργασιακούς συμβούλους, εκπροσώπους σωματείων εργαζομένων, κλαδικούς φορείς κλπ) για τη διερεύνηση ποιοτικών στοιχείων κινητικότητας (εποχικότητα, ειδικότητες και κλάδοι με σημαντική κινητικότητα, αλλαγές, κίνητρα κινητικότητας, κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο και προσόντα / δεξιότητες μετακινούμενων)

P

 

P

 1. 6.Συμπεράσματα για κάθε περιοχή

-  Σύνθεση των εξαγόμενων συμπερασμάτων από την ανάλυση των προηγούμενων σταδίων και εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων για τις δύο περιοχές

P

 

P

2

 1. 7.Συμπεράσματα για τη διασυνοριακή περιοχή

-  Συνολική παρουσίαση, συγκρίσεις δεικτών και εξαγωγή συγκρίσιμων συμπερασμάτων για τη διασυνοριακή περιοχή

P

 

 

 1. 8.Βιβλιογραφία – Πηγές – Συμπληρωμένα Πρωτότυπα Ερωτηματολόγια

P

 

P

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 3: Καταγραφή διασυνοριακών διαφορών σε όρους φορολογίας, μισθοδοσίας, κοινωνικού συστήματος, προσλήψεων, πράσινων πολιτικών και έναρξης επιχειρήσεων

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρ2

Ρ3

Ρ4

1

 1. 1.Περίληψη
 2. 2.Περιεχόμενα

P

 

 

 1. 3.Νομικό καθεστώς για φορολογία, μισθοδοσία, κοινωνικές παροχές, προσλήψεις, έναρξη επιχειρήσεων, και πιο συγκεκριμένα:

-  διαδικασία, προϋποθέσεις και ειδικές απαιτήσεις ίδρυσης επιχειρήσεων, προβλήματα και δυσκολίες

-  παράγοντες που ευνοούν ή / και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων

-  υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο επιχειρήσεων και αξιολόγηση της επίδρασης του στη λειτουργία των επιχειρήσεων και την απασχόληση

-  μισθολογική πολιτική στον ιδιωτικό τομέα, συστήματα αμοιβών και εξέλιξη του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομίας και επαγγελματική ειδικότητα

-  καταγραφή κοινωνικών παροχών με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο

-  συνοπτική καταγραφή ασφαλιστικών δικαιωμάτων και θεσμικό πλαίσιο συνταξιοδότησης

-  περιγραφή και αξιολόγηση διαδικασίας προσέλκυσης και πρόσληψης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (οι τρόποι και πηγές ανεύρεσης εργατικού δυναμικού, κριτήρια και τεχνικές επιλογής και πρόσληψης εργαζομένων στις επιχειρήσεις)

P

 

P

2

 1. 4.Αποτύπωση διαφορών μεταξύ των 2 περιοχών με:

-  κωδικοποίηση και αποτύπωση αυτών σε μορφή συγκρίσιμων πινάκων με τα βασικά στοιχεία για κάθε περιοχή (διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης, φορολογικοί συντελεστές, μισθολογικές κλίμακες, βασικές κοινωνικές παροχές, πηγές προσέλκυσης εργατικού δυναμικού)

-  εντοπισμό των σημαντικότερων διαφορών μεταξύ των δύο περιοχών και αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης τους στην κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού

P

 

P

 1. 5.Βιβλιογραφία – Πηγές – Συμπληρωμένα Πρωτότυπα Ερωτηματολόγια

P

 

P

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 4: Εντοπισμός των ειδικοτήτων που ευνοούν τη διασυνοριακή κινητικότητα και καθορισμός των αντίστοιχων επαγγελματικών προφίλ και των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρ2

Ρ3

Ρ4

1

 1. 1.Περίληψη
 2. 2.Περιεχόμενα

P

 

 

 1. 3.Εντοπισμός και αποτύπωση των ειδικοτήτων που ευνοούν τη διασυνοριακή κινητικότητα στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα:

-  αποτύπωση των ειδικοτήτων που ζητούνται από επιχειρήσεις της περιοχής και των τάσεων μελλοντικής ζήτησης

-  καταγραφή των ειδικοτήτων των εργαζομένων από την άλλη χώρα που μετακινούνται για εργασία στην περιοχή

-  ανάλυση και σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης επαγγελματικών ειδικοτήτων στην περιοχή

-  επιλογή των επαγγελματικών ειδικοτήτων που παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση και επαγγελματικά προφίλ αυτών

-  καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν τα επαγγελματικά προφίλ (πεδίο ευθύνης του επαγγέλματος, κοινωνικό-οικονομικό και κλαδικό πλαίσιο θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας, κύριες και επιμέρους δραστηριότητες τις οποίες ασκεί κατά την εργασία του ο κάτοχος της ειδικότητας, συνθήκες εργασίας, τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος)

-  καταγραφή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανταπόκριση του εργαζομένου στις απαιτήσεις της ειδικότητας με βάση τα καταγεγραμμένα προφίλ

-  διαδικασίες πιστοποίησης - αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τα καταγεγραμμένα προφίλ (εάν υπάρχουν)

-  αποτύπωση των εγκυκλίων/ρυθμίσεων ελεύθερης κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των δύο χωρών (μεταβατικές ρυθμίσεις, άδειες εργασίας, άδειες διαμονή, περιορισμοί κλπ)

-  κωδικοποίηση των βασικών σημείων των προφίλ που κατεγράφησαν (πεδίο ευθύνης του επαγγέλματος, κοινωνικό-οικονομικό και κλαδικό πλαίσιο θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας, κύριες και επιμέρους δραστηριότητες τις οποίες ασκεί ο κάτοχος της ειδικότητας, συνθήκες εργασίας, τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος)

P

P

P

2

 1. 4.Συμπεράσματα

-  αποτύπωση και σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης επαγγελματικών ειδικοτήτων στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχή

-  διαμόρφωση συγκρίσιμων πινάκων με τα βασικά σημείων των προφίλ για κάθε περιοχή με βάση τα αποτελέσματα – καταγεγραμμένα προφίλ της έρευνας

P

P

P

 1. 5.Βιβλιογραφία – Πηγές

P

P

P

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 5: Μέτρα για την ενδυνάμωση της εργασιακής κινητικότητας στη διασυνοριακή περιοχή που θα επιτρέψουν την κάλυψη των μελλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών ώστε να αναπτυχθεί το υπάρχον εργατικό κεφάλαιο

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ρ2

Ρ3

Ρ4

1

 1. 1.Περίληψη
 2. 2.Περιεχόμενα

P

 

 

 1. 3.Σύνοψη συμπερασμάτων ανωτέρω μελετών, με αναφορά σε βασικούς παράγοντες:

-  που δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή κινητικότητα στην περιοχή (θέματα γλώσσας, έλλειψη ενημέρωσης για τις διαδικασίες και προϋποθέσεις εργασιακής μετακίνησης, περιορισμοί στις ρυθμίσεις της τοπικής / εθνικής αγοράς εργασίας, προβλήματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και γνώσεων, διαφορές στα φορολογικά και ασφαλιστικά συστήματα, θέματα κοινωνικής ασφάλισης)

-  που ενισχύουν τη διασυνοριακή κινητικότητα και εργασιακή μετακίνηση, τάσεις για τη μελλοντική κατάσταση κινητικότητας και ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή

P

P

 

 1. 4.Ανάπτυξη προτάσεων και μέτρων για την ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας στην περιοχή και την αντιμετώπιση των αναγκών και τάσεων της διασυνοριακής αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:

-  διαμόρφωση προτάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και εμποδίων στη διασυνοριακή κινητικότητα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή (ελλιπής πληροφόρηση και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που επηρεάζουν την εργασιακή κινητικότητα, ανεπαρκής ανταλλαγή δεδομένων και διαφορών που δυσχεραίνουν την κινητικότητα (νομοθεσία, κοινωνικο-ασφαλιστικές ρυθμίσεις, φορολογικοί συντελεστές, μισθολογικές κλίμακες, κοινωνικές παροχές κλπ).

-  διαμόρφωση προτάσεων και μέτρων για την ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας μέσω απλοποίησης διακρατικών ρυθμίσεων μεταφοράς πολιτικών/ασφαλιστικών δικαιωμάτων, εναρμόνισης και προσαρμογής διοικητικών διαδικασιών και εθνικών νομοθεσιών στις μορφές και ανάγκες της εργασιακής κινητικότητας (άδειες εργασίες, συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, διαφορές στα φορολογικά και ασφαλιστικά συστήματα κλπ)

-  διαμόρφωση προτάσεων και λύσεων για την ενίσχυση της εργασιακής κινητικότητας μέσω δημιουργίας υπηρεσιών πληροφόρησης, βελτίωσης διοικητικών δομών και διαδικασιών, αναβάθμισης του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, ενίσχυσης επικοινωνίας μεταξύ εθνικών/τοπικών αρχών και φορέων και μεταξύ αυτών και των ενδιαφερομένων διακινουμένων εργαζομένων και εργοδοτών, προαγωγής του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών.

-  διαμόρφωση προτάσεων και μέτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της διασυνοριακής αγοράς εργασίας μέσω της προώθησης και ενίσχυσης επαγγελματικών ειδικοτήτων που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση, προσφορά και κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή, της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και γνώσεων, της εναρμόνισης των διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικής εμπειρίας, προσόντων κλπ.

-  διαμόρφωση προτάσεων και μέτρων για την ανταπόκριση στις τάσεις της διασυνοριακής αγοράς εργασίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής μέσω δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικότητες / επαγγέλματα που ευνοούν την εργασιακή κινητικότητα, μετεκπαίδευσης σε παραγωγικούς   κλάδους με ευνοϊκές προοπτικές απασχόλησης και κινητικότητας, πολιτιστικής ανταλλαγής και κοινωνικών δικτυώσεων κλπ.

P

P

 

2

 1. 5.Συμπεράσματα

-  συνθετική παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων και αποτελεσμάτων σε κωδικοποιημένο κείμενο

-  ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων για τη διασυνοριακή περιοχή.

P

P

 

 1. 6.Βιβλιογραφία – Πηγές – Συμπληρωμένα Πρωτότυπα Ερωτηματολόγια

P

P

 

 

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση ανάθεσης/μίσθωσης έργου με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια του έργου. Και σε περίπτωση παράτασης του έργου οι συμβάσεις των στελεχών θα ανανεωθούν χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του φορέα.

Η χρονική περίοδος υλοποίησης ακολουθεί τον ανωτέρω πίνακα – χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τυχόν παρατάσεις αυτού αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία λήξης του έργου στις 29/3/2013. Μετά την λήξη της δράσης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αποχωρεί χωρίς καμιά αποζημίωση και χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα ανανέωσής της.

 

Το ποσό της αμοιβής ανέρχεται στα 2500 ευρώ για κάθε ερευνητή δεδομένου ότι έχει ολοκληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ο Φ.Π.Α., όπου απαιτείται, θα καταβάλλεται πέραν του ανωτέρω ποσού. Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με τις χρηματορροές του συνολικού έργου. Τα απαιτούμενα παραστατικά εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

         Απαραίτητα προσόντα

 1. 1)Πτυχίο Κοινωνικών επιστημών (ΠΕ Ψυχολόγου, ΠE Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοινωνιολογίας ή άλλος ισοδύναμος τίτλος σπουδών από Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής.
 2. 2)Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών επιστημών ή άλλος ισοδύναμος τίτλος σπουδών από Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής.
 3. 3)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 4. 4)Καλή γνώση Αγγλικής ή Βουλγάρικης γλώσσας (Πτυχίο επιπέδου lower)
 5. 5)Πιστοποιημένη γνώση H/Y
 6. 6)Τουλάχιστον ένα χρόνο επαγγελματική εμπειρία

 

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

1) Εμπειρία σε ερευνητικά έργα

2) Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα

 

Προηγούνται οι δημότες των Δήμων και κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Π. Ε. της χώρας.

Επίσης σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι από τη μία κατηγορία επιστημόνων (π.χ. Οικονομικοί επιστήμονες) οι θέσεις θα ανακατανεμηθούν και θα καλυφθούν από την άλλη.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση συμμετοχής, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα www.kekpkm.gr και επισυναπτόμενη φωτογραφία 2) Βιογραφικό σημείωμα, 3) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο, 4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδικά ψηφία 5) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 6) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Για την απόδειξη της Επαγγελματικής Εμπειρίας οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

Μισθωτοί: α)Πρόσφατες Βεβαιώσεις Εργοδοτών ή/και Συνεργασιών β)Ένσημα ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων ή Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες: α)Πρόσφατες Βεβαιώσεις / Αποδεικτικά Ανάληψης Έργου ή Συνεργασιών β)Αποδείξεις Πληρωμής ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου.

Επιστημονικοί Συνεργάτες Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι: Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Σε κάθε Βεβαίωση απόδειξης εμπειρίας θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας ή το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η χρονική διάρκεια των ανωτέρω. Η επικαλυπτόμενη εμπειρία μοριοδοτείται μία φορά. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ.

7) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικής ή/και βουλγάρικης γλώσσας, 8) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποίησης γνώσης Η/Υ (π.χ ECDL). 9) Για την απόδειξη της εντοπιότητας πιστοποιητικό εντοπιότητας από το Δήμο. Αντίστοιχα, με πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, καλούνται να αποδείξουν και τα τυχόν επιπρόσθετα προσόντα τους.

 

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, ενδέχεται να ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη, τυπικές προϋποθέσεις επιλογής. Σε αυτή θα συνεκτιμηθούν πέρα από τα τυπικά προσόντα τους, η συνολική επαγγελματική εικόνα των υποψηφίων, η περαιτέρω εξειδικευμένη ερευνητική εμπειρία τους, η δυνατότητα συνεργασίας και ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος, η ικανότητα διαχείρισης και ολοκλήρωσης δράσεων κ.λ.π.

 

Β]

Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα Κοινωνικό επιστήμονα, ως Στέλεχος - Ερευνητή, Υπεύθυνο Συντονισμού & Υλοποίησης της Δράσης

Ο υπεύθυνος συντονισμού & υλοποίησης της Δράσης θα συμμετέχει και ο ίδιος στη συγγραφή του έργου ως μέλος της ομάδας στην οποία θα γίνει η τελική ανάθεση της συγγραφής των ερευνών και επιπλέον θα έχει ως αντικείμενο απασχόλησης το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης σε συνεργασία με τα υπεύθυνα για τη διαχείριση του έργου στελέχη του ΚΕΚ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών.

Παράλληλα θα απαιτείται η συμμετοχή του σε όλες τις δράσεις που γίνονται στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 3.1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» - με ακρωνύμιο: «LEARNING COMMUNITY» και η συνεργασία και συμμετοχή του, μαζί με τα υπεύθυνα για τη διαχείριση του έργου στελέχη του ΚΕΚ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Σερρών, στη συνολική υλοποίηση του έργου. Ακόμη απαιτείται η συνεργασία του με την ομάδα υλοποίησης του συνολικού έργου, που περιλαμβάνει όλους τους φορείς και η συνεργασία με τα στελέχη των αντίστοιχων δράσεων στη Βουλγαρία.

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση μίσθωσης έργου με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και λήξη την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης στις 29/3/2013. Η διάρκεια της σύμβασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια του έργου. Και σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση του θα ανανεωθεί χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι τα γραφεία του ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Μετά την λήξη της δράσης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αποχωρεί χωρίς καμιά αποζημίωση και χωρίς να δημιουργείται κανένα δικαίωμα ανανέωσής της. Το ποσό της αμοιβής τoυ ορίζεται στις 6.000 ευρώ, δεδομένου ότι έχει ολοκληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ο Φ.Π.Α., όπου απαιτείται, θα καταβάλλεται πέραν του ανωτέρω ποσού. Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με τις χρηματορροές του συνολικού έργου. Τα απαιτούμενα παραστατικά εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το άτομο που θα οριστεί ως Υπεύθυνος συντονισμού & υλοποίησης  της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει το έργο που θα αναλάβει κατά τις ώρες λειτουργίας του ΚΕΚ και ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης. Ακόμη οφείλει να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και ικανότητες συνεργασίας. Ο υποψήφιος για τη θέση του Υπεύθυνου συντονισμού & υλοποίησης των δράσεων 1-5 του – Πακέτου Εργασίας 3 «Έρευνες και Μελέτες», σε περίπτωση που θα έχει κάνει αίτηση και για θέση Στελεχών ερευνητών, θα πρέπει να επιλέξει, εφόσον επιλεχθεί δύο φορές, μόνο τη μία θέση, καθώς η θέση του  Υπεύθυνου συντονισμού & υλοποίησης περιλαμβάνει και συγγραφή και συμμετοχή στην έρευνα, ως μέλος της ομάδας.

 

Απαραίτητα προσόντα

 1. 1)Πτυχίο Κοινωνικών επιστημών (ΠΕ Ψυχολόγου, ΠE Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης, ΠΕ Κοινωνιολογίας ή άλλος ισοδύναμος τίτλος σπουδών από Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής.
 2. 2)Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 3. 3) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου proficiency), ως επίσημη γλώσσα του έργου
 4. 4)Πιστοποιημένη Γνώση H/Y
 5. 5)Τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματική εμπειρία
 6. 6)Πτυχίο Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 1. 1)Λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι  
 2. 2)Εμπειρία σε ερευνητικά έργα
 3. 3)Πιστοποιημένη γνώση Βουλγάρικης γλώσσας

 

Εντοπιότητα: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών, ακολουθούν οι δημότες Σερρών, έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων ή κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τέλος έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Π. Ε. της χώρας.

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση συμμετοχής, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα www.kekpkm.gr και επισυναπτόμενη φωτογραφία 2) Βιογραφικό σημείωμα, 3) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο, 4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδικά ψηφία 5) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 6) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

Για την απόδειξη της Επαγγελματικής Εμπειρίας οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

Μισθωτοί: α)Πρόσφατες Βεβαιώσεις Εργοδοτών ή/και Συνεργασιών β)Ένσημα ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων ή Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες: α)Πρόσφατες Βεβαιώσεις / Αποδεικτικά Ανάληψης Έργου ή Συνεργασιών β)Αποδείξεις Πληρωμής ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου.

Επιστημονικοί Συνεργάτες Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι: Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Τομέα ή Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Σε κάθε Βεβαίωση απόδειξης εμπειρίας θα πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το αντικείμενο εργασίας ή το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η χρονική διάρκεια των ανωτέρω. Η επικαλυπτόμενη εμπειρία μοριοδοτείται μία φορά. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ.

7) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικής γλώσσας και μετάφρασης αυτού, 8) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποίησης γνώσης Η/Υ 9) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Μεταπτυχιακών Σπουδών 10) Για την απόδειξη της εντοπιότητας και της μόνιμης κατοικίας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας και εντοπιότητας, από το Δήμο. Αντίστοιχα, με πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, καλούνται να αποδείξουν και τα τυχόν επιπρόσθετα προσόντα τους.

Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και των λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών, ενδέχεται να ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, σε ημερομηνία και ώρα, που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Τη συνέντευξη θα πραγματοποιήσει Επιτροπή Αξιολόγησης, με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις απαιτούμενες από την προκήρυξη, τυπικές προϋποθέσεις επιλογής. Σε αυτή θα συνεκτιμηθούν πέρα από τα τυπικά προσόντα τους, η συνολική επαγγελματική εικόνα των υποψηφίων, η περαιτέρω εξειδικευμένη ερευνητική εμπειρία τους, η δυνατότητα συνεργασίας και ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος, η ικανότητα διαχείρισης και ολοκλήρωσης δράσεων κ.λ.π.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή την αίτηση και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕΚ :

ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ

Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

Σέρρες, Υψηλάντους 4 3ος Όροφος

ΤΗΛ 2321023640

Ώρες : 9:00 – 14:00 Δευτέρα έως Παρασκευή, από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα ημέρες δηλαδή έως 23/7/2012 .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Βαθμός Πτυχίου

Για του τίτλους σπουδών ΠΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου (με 2 δεκαδικά ψηφία) πολλαπλασιάζονται με το 40,

Εργασιακή Εμπειρία

Κάθε μήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 7 μονάδες και έως 60 μήνες

Ερευνητική Εμπειρία

Κάθε μήνας εξειδικευμένης εμπειρίας βαθμολογείται με 14 μονάδες και έως 60 μήνες

Δεύτερος Τίτλος Σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών)

100 μονάδες

Διδακτορικό Δίπλωμα (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης)

300 μονάδες

Διδακτορικό Δίπλωμα (σε άλλο γνωστικό αντικείμενο)

150 μονάδες

Μεταπτυχιακός Τίτλος (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης)

200 μονάδες

Μεταπτυχιακός Τίτλος (σε άλλο γνωστικό αντικείμενο)

100 μονάδες

Αγγλική Γλώσσα - Άριστα

70 μονάδες

Αγγλική Γλώσσα -Πολύ καλή

50 μονάδες

Αγγλική Γλώσσα - Καλή

30 μονάδες

Βουλγαρική Γλώσσα - Άριστα

70 μονάδες

Βουλγαρική Γλώσσα - Πολύ καλή

50 μονάδες

Βουλγαρική Γλώσσα - Καλή

30 μονάδες

Συνέντευξη

200 μονάδες

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Υπεύθυνου Συντονισμού & Υλοποίησης

Βαθμός Πτυχίου

Για του τίτλους σπουδών ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου (με 2 δεκαδικά ψηφία) πολλαπλασιάζονται με το 40,

Εργασιακή Εμπειρία

Κάθε μήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 7 μονάδες και έως 60 μήνες

Ερευνητική & συγγραφική Εμπειρία

Κάθε μήνας εξειδικευμένης εμπειρίας βαθμολογείται με 14 μονάδες και έως 60 μήνες

Δεύτερος Τίτλος Σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών)

100 μονάδες

Διδακτορικό Δίπλωμα (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης)

300 μονάδες

Διδακτορικό Δίπλωμα (σε άλλο γνωστικό αντικείμενο)

150 μονάδες

Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης)

200 μονάδες

Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος (σε άλλο γνωστικό αντικείμενο)

100 μονάδες

Βουλγαρική Γλώσσα - Άριστα

70 μονάδες

Βουλγαρική Γλώσσα - Πολύ καλή

50 μονάδες

Βουλγαρική Γλώσσα - Καλή

30 μονάδες

Συνέντευξη

200 μονάδες

 


 

docΑίτηση Υπεύθυνου Συντονισμού& Υλοποίησης της δράσης Learning Community 467.5 KB11/07/2012, 13:22

docΑίτηση Στελεχών -Ερευνητών -Learning Community 466.5 KB11/07/2012, 13:22

 


 

 

eikona 1_interreg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE