Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Ανακοίνωση πρόθεσης  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με  εκπαιδευτές για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Ψεκαστής (καταπολέμηση επιβλαβών εντομών και προστασία περιβάλλοντος)»στα πλαίσια των πράξεων «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Ν. Σερρών

Ανακοίνωση πρόθεσης  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με  εκπαιδευτές για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Ψεκαστής (καταπολέμηση επιβλαβών εντομών και προστασία περιβάλλοντος)»στα πλαίσια των πράξεων «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Ν. Σερρών

 

 

 

 

Το ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης  συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση  προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο «Ψεκαστής (καταπολέμηση επιβλαβών εντομών και προστασία περιβάλλοντος)».

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι:

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Ν. Σερρών

Α.Σ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Ψεκαστής (καταπολέμηση επιβλαβών εντομών και προστασία περιβάλλοντος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΩΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ - ΕΝΤΟΜΑ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ –

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ –

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

10

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ  ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ –

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

10

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ –

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

10

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ –

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

18

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ –

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ

10

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

3

ΤΥΠΟΙ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

12

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

5

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ

5

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

5

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΑΕΙ/ΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΛΟΓΟΣ, ΚΟΙΝ/ΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

(Σύνολο Ωρών)

 

25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

125

 

 

Απαιτούμενα προσόντα:

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πιστοποιημένο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

ØΠτυχία ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού, ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομολόγων, Οικονομίας Διοίκησης, Νομικής, Κοινωνικού Λειτουργού, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας.

ØΠιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

ØΒιογραφικό σημείωμα

ØΕπαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ)

 

Επίπεδο εμπειρίας

Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι

Επαγγελματική εμπειρία

 

 

 

Α

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Τουλάχιστον 5 χρόνων

Β

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Από 3 έως 5 χρόνια

Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τουλάχιστον 5 χρόνων

 

Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα επικοινωνίας και πολιτισμού

Γ

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Μέχρι 3 χρόνια

 

 

 

 

Αμοιβές εκπαιδευτών:

Η αμοιβή  ανά ώρα ανέρχεται στα 20 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 31/1/2014 στα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ Υψηλάντου 4, 3ος όροφος από τις 09:00 έως τις 13:00 Δευτέρα – Παρασκευή .

1H ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15/02

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 25/02

3Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 07/03

                                                                                           Ο Δ/ΝΤΗΣ Κ.Ε.Κ.

                                                                                                                                                                                           ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αίτηση

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE