Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Κοινωνικός Στρυμόνας", διωργανώνει ημερίδα με θέμα:

 

 Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση ωφελουμένων για συμμετοχή στις δράσεις του "Κοινωνικού Στρυμόνα"

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE