Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ» ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σέρρες, 24 Ιανουαρίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ» ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε 100 ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και κατοικούν σε αυτούς τους Δήμους, ως εξής:

• Άνεργοι άνω των 12 μηνών και ηλικίας άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (30 άτομα)

• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια έχοντας ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 6.591 ευρώ (50 άτομα)

• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (20 άτομα)

Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.). Το αποτέλεσμα της Πράξης θα είναι η πρόσληψη 78 ωφελούμενων από υφιστάμενες επιχειρήσεις, η ίδρυση από τους ωφελούμενους, 7 νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και η ίδρυση 3 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στις οποίες θα απασχοληθούν 15 ωφελούμενοι.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης 125 ωρών το καθένα. Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6€/ώρα και είναι τα εξής:

ΨΕΚΑΣΤΗΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη, από 25 Ιανουαρίου 2013 έως 01 Μαρτίου 2013.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από:

το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Υψηλάντου 4, 62123, Σέρρες και στο τηλέφωνο: 23210 – 23640, ώρες 09:00 – 13:00

 

Για την Α.Σ. Κοινωνικός Στρυμόνας

Αραπάκης Γιώργος

Διαχειριστής Α.Σ.

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 681.5 KB24/01/2013

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ424 KB28/01/2013, 16:00

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE