Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

rollbaner ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

project logo ver.1

Σέρρες, 17/11/2022

Αρ. Πρωτ.: 7900

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Bike Guides-instructors for beginners and tourists» 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο

«BikeCitiesNetworkforbikes, e-bikes, etcκαιακρωνύμιο «BIKECITIES» μεκωδικόΟΠΣ 5055469

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Bike Guides-instructors for beginners and tourists», το οποίο θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην δομή του ΚΔΒΜ ΠΚΜ, Τέρμα Ομονοίας στο πλαίσιο της δράσης 4.2.3 του έργου «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”. 

Το επίκεντρο του έργου είναι ο ποδηλατικός τουρισμός που χαρακτηρίζεται ως βιώσιμη και συμβαδίζει με τις αρχές της βιωσιμότητας, αποφέροντας σε περιοχές της περιφέρειας και στις τοπικές κοινότητες όπου συνήθως αναπτύσσεται, μια σειρά από οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη όπως βελτίωση της τουριστικής βιομηχανίας, μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και εξοικονόμηση ενέργειας, επέκταση της τουριστικής περιόδου, προσέλκυση τουριστών σε προορισμούς λιγότερο δημοφιλείς όπως επαρχιακές και αγροτικές περιοχές, αύξηση της επιχειρηματικότητας και των θέσεων εργασίας, δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό αυτού του είδους τουρισμού κ.α.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι (100 ΩΡΩΝ) :

 

Εκπαιδευτικές ενότητες Ώρες θεωρίας Ειδικότητα Εκπαιδευτή
Παρουσίαση Προγράμματος 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τουρισμός και Ποδηλασία 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η ποδηλασία ως οικοτουρισμός 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμηματοποίηση πελατών 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αρχές σχεδιασμού 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εκπαίδευση του ποδηλάτη 16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρχές ποδηλατικής Εκπαίδευσης 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ελληνική Τουριστική Νομοθεσία 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΝΟΜΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΗΣΗΣ 4 ΝΟΜΙΚΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πτυχίο
  • Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ/μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. ΠΚΜ από τις 17/11/2022 έως τις 30/11/2022 Δευτέρα –Παρασκευή από 09.00.-14.00

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων και στην ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Ακόμη, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παραδώσουν εκπαιδευτικό υλικό της διδαχθείσας ύλης που θα υλοποιήσουν.

Η θεωρία του προγράμματος κατάρτισης θα υλοποιηθεί διά ζώσης στην δομή του ΚΔΒΜ, Τέρμα Ομονοίας.Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

.

Συνημμένα :

Επισυναπτόμενο Αρχείο

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

        Ο πρόεδρος

Σπυρόπουλος Παναγιώτης

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE