Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

rollbaner ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

project logo ver.1

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες:   Α. Καλαθάς

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

για την ανΑδειξη αναδΟχου του Εργου «ΥλοποΙηση ΕνεργειΩν ΠροΩθησης και ΕνημΕρωσης - ΔρΑσεις D1.2.2, D2.2.3, D5.2.3 - στο πλαΙσιο του Εργου με τΙτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνΥμιο «BIKE CITIES» με κωδικΟ ΟΠΣ 5055469 που Εχει ενταχθεΙ στο διασυνοριακΟ πρΟγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τιςδιατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
  4. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ.
  5. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 7/29-7-2022 έγκρισης των όρων της πρόσκλησης για την ανάδειξη αναδόχου για την «Υλοποίηση Ενεργειών Προώθησης και Ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”
  6. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και του Δήμου Σερρών ως επικεφαλής εταίρος του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου
  7. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου

Προσκαλεί

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

1. WIN Μ.ΕΠΕ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΕ

3. ΕΧΕΟ ΕΕ

που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη του έργου «Υλοποίηση Ενεργειών Προώθησης και Ενημέρωσης - Δράσεις D1.2.2, D2.2.3, D5.2.3 - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020” συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 10.483,87€, ΦΠΑ: 2.516,13€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες έως τις 22/11/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.και θα ανοιχθούν στις 25/11/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE