Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

rollbaner ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

project logo gr rnm

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες:   Α. Καλαθάς

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια Εργαστηρίου ραπτικής - 4 μονοβέλονες γαζωτικές μηχανές, 4 κοπτοράπτες, 2 πλακωραφές (τριβέλονο τιγκέλι), 1 πάγκος εργασίας, αναλώσιμα ραπτικής, Ψηφιοποιητής Digitizer-Digipen, λογισμικό δημιουργίας Patron μεγεθύνσεων και τοποθετήσεων, εγκατάσταση λογισμικού, Plotter, αναλώσιμα για plotter, 4 Η/Υ με οθόνες» στo πλαίσιo υλοποίησης της δράσης D3.1.4. του έργου “Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub με ακρωνύμιο Fashion Employment Hubμε κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τιςδιατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ.
 5. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 10/2022 έγκρισης των όρων της πρόσκλησης για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηρίου ραπτικής - 4 μονοβέλονες γαζωτικές μηχανές, 4 κοπτοράπτες, 2 πλακωραφές (τριβέλονο τιγκέλι), 1 πάγκος εργασίας, αναλώσιμα ραπτικής, Ψηφιοποιητής Digitizer-Digipen, λογισμικό δημιουργίας Patronμεγεθύνσεων και τοποθετήσεων, εγκατάσταση λογισμικού, Plotter, αναλώσιμα για plotter, 4 Η/Υ με οθόνες»  στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης D Upgradeskillsforyoungdesigners, fashiongraduatesandstart-upsinthecross-borderareaanddevelopmentaFashionEmploymentHub με ακρωνύμιο FashionEmploymentHub (MIS που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»
 6. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου
 7. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

1. ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ ΑΕΕ

3. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ

καθώς και όλους τους οικονομικούς φορείς που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης προμηθειών να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη της «Προμήθεια Εργαστηρίου ραπτικής - 4 μονοβέλονες γαζωτικές μηχανές, 4 κοπτοράπτες, 2 πλακωραφές (τριβέλονο τιγκέλι), 1 πάγκος εργασίας, αναλώσιμα ραπτικής, Ψηφιοποιητής Digitizer-Digipen, λογισμικό δημιουργίας Patron μεγεθύνσεων και τοποθετήσεων, εγκατάσταση λογισμικού, Plotter, αναλώσιμα για plotter, 4 Η/Υ με οθόνες» στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης D3.1.4. του έργου “Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub” με ακρωνύμιο “Fashion Employment Hub” με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 23.387,10 €, ΦΠΑ : 5.612,90 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναλυτικά:

Δράση Περιγραφή Συνολικός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ
Π 3.1.4 Α Εξοπλισμός εργαστηρίου ραπτικής (4 μονοβέλονες γαζωτικές μηχανές, 4 κοπτοράπτες, 2 πλακωραφές (τριβέλονο τιγκέλι) , 1 πάγκος εργασίας, αναλώσιμα ραπτικής) 5.000,00€ 4.032,26€ 967,74€
Π 3.1.4 Β Ψηφιοποιητής Digitizer-Digipen, λογισμικό δημιουργίας Patron μεγεθύνσεων και τοποθετήσεων, εγκατάσταση λογισμικού, Plotter, αναλώσιμα για plotter 21.000,00€ 16.935,48€ 4.064,52€
Π 3.1.4 Γ 4 Η/Υ με οθόνες 3.000,00€ 2.419,35€ 580,65€
ΣΥΝΟΛΟ 29.000,00€ 23.387,10€ 5.612,90€

Περιγραφή της υπηρεσίας

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην Προμήθεια ειδών εργαστηρίου ραπτικής για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου “Fashion Employment Hub”.

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση .
 • Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την Τετάρτη, 9/11/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. (10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
 • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.στο Κτίριο του ΚΔΒΜ στην Τέρμα Ομονοίας, Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62100, Σέρρες, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
  • Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κτίριο του Κ.Δ.Β.Μ. στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον Διευθυντή του Κ.Δ.Β.Μ. κ. Α.Καλαθά, τηλ. 23210 – 45405, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ.
  • Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
   • την Πρόσκληση και τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
   • το Ν.4785/2021 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE