Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

project logo ver.1

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΑΘΑΣ

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Pr. No: 7834

Serres, 26/09/2022

                       

                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

CALLFOREXPRESSIONOFINTEREST

Το Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPACROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMMEGREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”», ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου με εξειδικευμένα στελέχη, για την υλοποίηση αξιολόγησης και μετάφρασης της δράσης DEL 4.2.4 κατάρτισης του έργου.

The Life Long Learning Level Center of Region of Central Macedonia, in the framework of the implementation of the Action of the project with title «Bike Cities Network for bikes , e-bikes, etc» and acronym «BIKE CITIES» with MIS 5055469 under the IPA CBC Programme “INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”, issue a public call for expression of interest in order to proceed with Expert Service Contract with executive(s) for the implementation of training actions evaluation and translation.

Αναλυτικότερα, η πρόσκληση αφορά τα παρακάτω:

Specifically, the announcement concerns the following:

Δράση/

Action

Σύντομη Περιγραφή/

Short Description

Παραδοτέα/

Deliverables

Σχέση εργασίας/

Type of Contract

Διάρκεια Σύμβασης/

Contract Duration

Προϋπολογισμός

(συμπ/νου Φ.Π.Α. και ΕΦΚΑ) /

Ammount

(including VAT etc)

Action 4.2.4: Scientific Expertise will be responsible to input to project evaluation study regarding training activities

Αξιολόγηση εκπαίδευσης NMK. Ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

/

EXPERT SERVICE

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 11/11/2024

/

From contract signing date until 11/11/2024

3.000€
2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Training evaluation for NMK. An external expertise will be responsible for the evaluation of the NMK training programs QUESTIONNAIRES FOR INTERMEDIATE AND FINAL EVALUATION FOR ALL INVOLVED GROUPS IN THE LANGUAGE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAN LANGUAGE AND ENGLISH (FOR EACH TRAINING PROGRAM)
2 EVALUATION REPORTS IN ENGLISH

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – TENDERDOSSIER

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά   στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Κεντρική Δομή

Σέρρες, τέρμα Ομονοίας

ΤΗΛ.: 2321023640, 2321045405

Ώρες : 9:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή,

από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της προκήρυξης και για πέντε ημέρες δηλαδή έως 17/10/2022 και θα ανοιχθούν στις 19/10/2022.

Applications and all required supplemental documents must be submitted at:

Life Long Learning Center of Region of Central Macedonia

Central Offices,

Terma Omonoias,62100, Serres, Greece,

TEL.: +030 2321 0 23640, +030 2321 0 45405

09:00-14:00, Monday-Friday

from the next day of the publication of the announcement and for five days, until 17/10/2022 and will be opened on 19/10/2022.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19/10/2022 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.

DATE OF COMPETITION: 19/10/2022 WEDNESDAY, TIME 10.00 a.m.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

The President of the Board of Directors of the Life Long Learning Center of Region of Central Macedonia

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Panagiotis Spyropoulos

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE