Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

project logo gr rnm

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες:   Α. Καλαθάς

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών και φορητού υπολογιστή» στο πλαίσιο των δράσεων D.3.1.1- D3.1.3 του έργου “Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of Fashion Employment Hub” με ακρωνύμιο “Fashion Employment Hub” με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»

Ο ΠρΟεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 2/2022 έγκρισης των όρων της πρόσκλησης για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών και φορητού υπολογιστή» στο πλαίσιο των δράσεων D.3.1.1- D. 3.1.3 του έργου “Upgradeskillsforyoungdesigners, fashiongraduatesandstart-upsinthecross-borderareaanddevelopmentaFashionEmploymentHub” με ακρωνύμιο “FashionEmploymentHub” (MIS που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»
 5. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020», και του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου
 6. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών και φορητού υπολογιστή» – Δράσεις D.3.1.1, D.3.1.3 στο πλαίσιο του έργου “Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub” με ακρωνύμιο “Fashion Employment Hub”με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020» συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 28.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 22.983,87 €, ΦΠΑ : 5.516,13 €), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. [Προϋπολογισμός Δράσης 3.1.1 2.000,00 € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.612,90 €, ΦΠΑ : 387,10 €), Προϋπολογισμός Δράσης 3.1.3 26.500,00 € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 21.370,97 €, ΦΠΑ : 5.129,03 € )]

Αναλυτικά:

Δράση Περιγραφή Συνολικός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3.1.1- D3.1.3

Προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών και φορητού υπολογιστή.

1.       Πληροφοριακό σύστημα διοικητικής υποστήριξης (Π.Σ.Δ.Υ.)

2.       Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)

3.       Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Ο.Σ.Σ.)

4.       Εξοπλισμός DataCenter και εγκατάσταση/ρύθμιση WebServer και BigBlueButtonServer

5.       Φορητός υπολογιστής

6.       Συντήρηση Λογισμικού και Τεχνική Υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.500,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.983,87 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.516,13 €

  ΣΥΝΟΛΟ 28.500,00€ 22.983,87 € 5.516,13 €

Περιγραφή της υπηρεσίας

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην Προμήθεια Πληροφοριακών Συστημάτων για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων του έργου “Fashion Employment Hub”.

Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Σ.Δ.Υ.), Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) και Ολοκληρωμένο Σύστημα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Ο.Σ.Σ.), τα οποία θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα κριτήρια και προδιαγραφές στην απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθμό πρωτοκόλλου: 79732/27-7-2020, με τίτλο: «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», καθώς και των, με αριθμό πρωτοκόλλου: 102768/01-10-2020, «Διευκρινιστικών ερμηνευτικών οδηγιών εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)”» και το νόμο υπ’ αριθμ. 4763 ΦΕΚ Α 254 21/12/2020 και την απόφαση 141267/Κ6 ΦΕΚ Β 5159 5/11/2021.

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση .
 • Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την Πέμπτη, 30/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. (20 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
 • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 12/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κτίριο του ΚΔΒΜ στην Τέρμα Ομονοίας, Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62100, Σέρρες, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
  • Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κτίριο του Κ.Δ.Β.Μ. στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον Διευθυντή του Κ.Δ.Β.Μ. κ. Α.Καλαθά, τηλ. 23210 – 45405, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ.
  • Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
   • την Πρόσκληση και τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
   • το Ν.4785/2021 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE