PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

strengthen

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΑΘΑΣ

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρ.πρωτ. 7633

Σέρρες, 16/05/2022


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

για την κάλυψη των αναγκών προγράμματος κατάρτισης στα πλαίσια του έργου “ Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area ” ακρωνύμιο “ STRENGTHEN ” με κωδικό ΟΠΣ 5070090 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"»

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά που αφορά την προμήθεια ειδών διατροφής, συνολικού προϋπολογισμού 602,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και των μεταφορικών) για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «CertifiedExportTradeFood» και της δράσηςD4.2.1 στο πλαίσιο του έργου «STRENGTHENING THE ENTREPRENEURSHIP CULTURE AND COLLABORATION IN THE ELIGIBLE PROGRAMME AREA» και ακρωνύμιο «STRENGTHEN» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα ανοιχθούν στις 24/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής

Αντικείμενο CPV :

15800000-6            Διάφορα Προϊόντα Διατροφής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Το Κ.Δ.Β.Μ. πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Certified Export Trade Food» στο πλαίσιο του έργου «STRENGTHENING THE ENTREPRENEURSHIP CULTURE AND COLLABORATION IN THE ELIGIBLE PROGRAMME AREA» και ακρωνύμιο «STRENGTHEN», συνολικής διάρκειας 120 ωρών για 20 καταρτιζόμενους. Οι μέρες κατάρτισης συνολικά ανέρχονται σε 29 και απαιτούνται καφέδες και σάντουιτς ή κρουασάν για 20 άτομα κατά τις ημέρες των μαθημάτων.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :

Η ως άνω ζητούμενη προμήθεια θα γίνεται τμηματικά μετά από ενημέρωση του Κ.Δ.Β.Μ προς τον προμηθευτή και σύμφωνα με τις ημέρες κατάρτισης του προγράμματος .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναλυτικά:

  • Οι τιμές αριθμητικώς και ολογράφως θα δοθούν ως εξής:

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ

- Ποσοστό ΦΠΑ 24%.

- Τελική τιμή

  • Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία .
  • Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική υπερισχύει η τιμή ολογράφως. Προσφορές χωρίς τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται.
  • Επίσης, αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
    100,00 24,00 124,00
         
ΣΥΝΟΛΟ        
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΡΑ ΕΥΡΩ
  • Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.
  • Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς.
  • Στις προσφερόμενες τιμές δεν επιτρέπεται αρνητική έκπτωση.
  • Το Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει μέχρι την Δευτέρα 23/05/2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 έως 14:00 στα γραφεία της κεντρικής δομής του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες.

Οφάκελοςτηςπροσφοράςθαπρέπειναφέρειτιςπαρακάτωενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνσηηλεκτρονικούταχυδρομείου–εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Γιατην προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Certified Export Trade Food» και της δράσης D4.2.1 στο πλαίσιο του έργου «STRENGTHENING THE ENTREPRENEURSHIP CULTURE AND COLLABORATION IN THE ELIGIBLE PROGRAMME AREA» και ακρωνύμιο «STRENGTHEN» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ:Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:23/05/2022.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα.

Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Η παράδοση-παραλαβή θα γίνεται στη δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, κατά τις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Καλαθά Αθανάσιο τηλ. 23210 45405 (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Δ.Β.Μ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE