Εκτύπωση 

strengthen

Σέρρες, 04/03/2022

Αρ. Πρωτ.: 7530

 

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

Certified Export Trade Food

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο

Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” και ακρωνύμιο “STRENGTHEN”

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «Certified Export Trade Food» στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του έργου“Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” με ακρωνύμιο ‘’STRENGTHEN και κωδικό ΟΠΣ 5070090.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 Certified Export Trade Food 20 120

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης αφορούν το Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, όπως επισυνάπτονται αναλυτικά στη αίτηση.

 Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είτε  στα γραφεία  του  Κ.Δ.Β.Μ.  ΠΚΜ από  τις 4/03/2022 έως τις 31/03/2022 Δευτέρα –Παρασκευή από 09.00.-14.00

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης θα υλοποιούνται απογευματινές ώρες στην κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ.  στην οδό Τέρμα Ομονοίας. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ των μηνών Απριλίου, Μαίου και Ιουνίου.

.

Συνημμένα :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

                                                                                                                                                                                                                  Ο πρόεδρος

Σπυρόπουλος Παναγιώτης