Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

strengthen

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες:  Α. Καλαθάς

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      Σέρρες, 14/12/ 2021

        Αρ. Πρωτ: 7380

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

παροχΗ υπηρεσιΩν συμβοΥλου  υποστΗριξης υλοποΙησης του Εργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” με ακρωνΥμιο “STRENGTHEN” με κωδικΟ ΟΠΣ 5070090 που Εχει ενταχθεΙ στο ΔιασυνοριακΟ ΠρΟγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020»

Ο ΠρΟεδρος του  Κ.Δ.Β.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.         Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021  για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.         Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

3.         Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4.         Την απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υπ’ αριθμόν 11/3-12-2021 έγκρισης της  ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης υλοποίησης του έργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” με ακρωνύμιο “STRENGTHEN” με κωδικό ΟΠΣ 5070090 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"»

5.         Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ CBC PROGRAMME «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020», και του Επιμελητηρίου Σερρών ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου

6.         Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

1. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.)

2. ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.)

3. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (EDITEC SA)

 

που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, να καταθέσουν την προσφορά τους για την ανάληψη του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “STRENGTHENING THE ENTREPRENEURSHIP CULTURE AND COLLABORATION IN THE ELIGIBLE PROGRAMME AREA” ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “STRENGTHEN” με κωδικό ΟΠΣ 5070090 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"», προϋπολογισμού 16.550,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 13.346,77€, ΦΠΑ: 3203,23€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναλυτικά:

α/α

Περιγραφή

CPV

Συνολικός Προϋπ/σμός

Προϋπ/σμός χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

1.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης υλοποίησης  του έργου “STRENGTHENING THE ENTREPRENEURSHIP CULTURE AND COLLABORATION IN THE ELIGIBLE PROGRAMME AREA” ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “STRENGTHEN” στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας Interreg VA "Greece - Bulgaria 2014-2020"

-79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

 -79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων

16.550,00

13.346,77

3203,23

Σύνολο

16.550,00

13.346,77

3203,23

Περιγραφή της υπηρεσίας

Το παραδοτέο αφορά στην διαχείριση και στο συντονισμό του έργου, στην υποστήριξη του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του έργου καθώς επίσης και τη δημοσιότητα και πληροφόρηση με αναφορές προόδου.

  

·         Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης .

·         Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την Δευτέρα, 20 /12/2021 και ώρα 15:00 (έξι ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

·         Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

·         Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κτίριο του  ΚΕΔΙΒΙΜ  στην Τέρμα Ομονοίας, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62100, Σέρρες, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.

·         Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για  ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών..

·         Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Κτίριο του  Κ.Δ.Β.Μ.  στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον Διευθυντή του Κ.Δ.Β.Μ.  κ. Α.Καλαθά, τηλ. 23210 – 45405, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ.

·         Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:

·      την Διακήρυξη και τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

·      το Ν.4785/2021 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

 

 

 

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE