Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΣΗΜΑ

ΚΕΔΙΜΙΒ 2 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202633

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202632

www.kekpkm.gr  & info@kekpkm.gr

Σέρρες,23/10/2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρωτ:7105

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Ηράκλειας

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές για δύο προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Ηράκλειας», το οποίο θα υλοποιηθεί στην αδειοδοτημένη, πλήρως εξοπλισμένη δομή που διαθέτει στο Δ/Δ Μελενικιτσίου. Η κατάρτιση και των δύο προγραμμάτων αποσκοπεί στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στοιχειώδους επιπέδου, για ενίσχυση των τυπικών τους προσόντων. Με το πέρας της εκπαίδευσης, οι ωφελούμενοι, θα οδηγηθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης, με στόχο τη ισότιμη διεκδίκηση θέσεων στην Αγορά Εργασίας. Το πρόγραμμα " Εκμάθηση Ελληυνικής Γλώσσας", είναι διάρκειας 250 ωρών, ενώ το πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων" 100 ωρών.

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων συναφούς αντικειμένου με τα προγράμματα, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Πτυχία

Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Βιογραφικό σημείωμα

Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Χωρίς τίτλο


Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

και να αποστείλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) από 23/10 έως 15/11,Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00.

Παρακαλούνται ενδεικτικά, οι εκπαιδευτές να έχουν εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ppt (power points), 15 slides. ανά διδακτική ώρα.

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων .

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ.

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE