PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

https://www.facebook.com/kekpkm

ToCULTER
 

Σέρρες, 07/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 6418

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

PromotetourismandCulturethroughthewaterκαιακρωνύμιοToCulter

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «BUSINESSANDTOURISMMANAGEMENT» και κωδικό 3, στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου “Promote tourism and Culture through the water”   και ακρωνύμιο “ToCulter”.

                                                                                                             

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ   ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
3 BUSINESS AND TOURISM MANAGEMENT

Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, άνεργοι εν δυνάμει επιχειρηματίες.

(20 άτομα)

  80 20

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι :

Εκπαιδευτικές ενότητες Περιεχόμενα Ενότητας Ώρες θεωρίας Ώρες Πρακτικής-Εκπαιδευτικής Επίσκεψης Ειδικότητα Εκπαιδευτή
Διασυνοριακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα Παρουσίαση του προγράμματος Interreg γενικά     και ειδικότερα του Project ' Toculter ' . Εταίροι - δράσεις - δυνατότητες προοπτικές και χρηματοδοτήσεις 6 - Διευθυντής ΚΕΔΙΒΙΜ
Εισαγωγή στον Τουρισμό Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί, Η Τουριστική ζήτηση και προσφορά και τα χαρακτηριστικά τους, Τουριστικές περιοχές και Περιφερειακά μοντέλα τουριστικής ανάπτυξης 6 - Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διοίκηση τουρισμού και φιλοξενίας Γενικές Λειτουργίες και Οργανωτική Δομή Ξενοδοχειακής Μονάδας 3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διοίκηση και οργάνωση τμήματος υποδοχής 3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Κρατήσεων 3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μάνατζμεντ Τουριστικών Υπηρεσιών 3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διοίκηση τομέα Ορόφων 3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων
Event Management 3 3 Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οικονομολόγος
Τουριστικό Μάρκετινγκ

Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες

Ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών, μοντέλα συμπεριφοράς τουρίστα, σχεδιασμός και στρατηγική τουριστικού Μάρκετινγκ, ανάπτυξη και σχεδιασμός τουριστικού προϊόντος, tour operators , Έρευνα Τουριστικής αγοράς, Marketing mix

3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων / Οικονομολόγος
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουρισμό Λειτουργική αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των τμημάτων του ξενοδοχείου, Δεξιότητες και ο Ρόλος της παροχής Υπηρεσιών (Capacity Building) 3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Τουρισμό Ο ρόλος των πληροφοριακών ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Η/Υ) και άλλων μέσων σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση του τομέα φιλοξενίας 3 - Τουριστικών Επιχειρήσεων / Πληροφορικός
Ειδικές Μορφές Τουρισμού – Αναπτυξιακές δυνατότητες Αγροτουρισμός-Οικοτουρισμός 6 3 Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οικονομολόγος
Θρησκευτικός Τουρισμός 3 Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οικονομολόγος
Αθλητικός Τουρισμός 3 Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οικονομολόγος
Οινικός Τουρισμός 6 3 Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οικονομολόγος
Γαστρονομικός Τουρισμός 6 3 Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οικονομολόγος
Διαχείριση οίνων και ποτών Βασικές αρχές για Κρασί, Μπύρα και άλλα οινοπνευματώδη 6 2 Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Οικονομολόγος
Τεχνικές εύρεσης εργασίας 3 - Ανθρωπιστικών Επιστημών / Οικονομολόγος
Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου 3 - Νομικός
Υγιεινή και ασφάλεια 4 - Μηχανικός
Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων 2 - Οικονομολόγος
Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης 2 - Νομικός/Κοινωνιολόγος

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Πτυχία
  2. Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) από τις 09:00 έως τις 14:00 Δευτέρα –Παρασκευή από 07/03/2019 έως 22/03/2019.

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τα μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης θα υλοποιούνται πρωινές ή/και απογευματινές ώρες στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. στο τέρμα Ομονοίας Σερρών ενώ η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε φορείς και επιχειρήσεις στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας σε εκπαιδευτική επίσκεψη που θα διαρκέσει 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις). Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2019.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ.

Συνημμένα :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε μορφή doc και pdf)

Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf πατήστε εδώ

 

INTERREG RGB

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE