Εκτύπωση 

 

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Κοινωνικός Στρυμόνας", διωργανώνει ημερίδα με θέμα:

 

 Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση ωφελουμένων για συμμετοχή στις δράσεις του "Κοινωνικού Στρυμόνα"