PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Σέρρες, 4/12/2019

Αρ. Πρωτ.    6375

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΒΕΡΟΙΑΣ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.700,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει τηνανάθεσησύμβασηςγιατηνανάδειξηαναδόχουγια «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΒΕΡΟΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, των μεταφορικών και της τοποθέτησης.

Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ004083958

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα ανοιχθούν στις 12-12-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Αντικείμενο (CPV 45453000 Εργασίες επισκευής ανακαίνισης)

 

Παραδοτέα

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης της δομής θα γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες για την διαμόρφωση του ισογείου χώρου επί της οδού Θεσσαλονίκης 46 και Διογένους στη Βέροια που ενοικιάζει η Αναπτυξιακή Ν. Ημαθίας Α.Ε. ώστε να λειτουργήσει ως παράτημα Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 από το ΚΕΔΙΒΙΜ 2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θα κατασκευαστεί τοιχοποιία από γυψοσανίδες για την διαμόρφωση του χώρου WC ΑΜΕΑ και του διαδρόμου πρόσβασης σε αυτό. Θα τοποθετηθούν πόρτες πρεσσαριστές και είδη υγιεινής στο WC. Το δάπεδο θα στρωθεί με κεραμικά πλακίδια και οι τοίχοι θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια. Η υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση θα προσαρμοστεί ανάλογα για την λειτουργία του χώρου. Τέλος θα γίνουν χρωματισμοί σε ολόκληρο τον χώρο του εκπαιδευτηρίου.

Πέραν των παραπάνω οικοδομικών εργασιών, είναι απαραίτητη η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας και την έκδοση άδειας για την χρήση του χώρου.

Τέλος, θα γίνει προμήθεια πινακίδας για την σήμανση του χώρου.

Ενδεικτικές ποσότητες των υλικών για να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες :

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα
1 Τοίχοι γυψοσανίδων 24 Μ2
2 Πόρτες πρεσσαριστές κοινές 2 Τεμ.
3 Σετ WC 1 Τεμ.
4 Υδραυλική εγκατάσταση 1 Τεμ.
5 Ηλεκτρική εγκατάσταση 1 Τεμ.
6 Στρώσεις δαπέδων με πλακάκια 4,6 Μ2
7 Επενδύσεις τοίχων με πλακάκια 11,4 Μ2
8 Χρωματισμοί 375 Μ2
9 Αδειοδοτήσεις 1 Αποκ.
10 Πινακίδα 1 Τεμ

 

 

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των υλικών καθώς και εργασιών που απαιτούνται για την διαμόρφωση του χώρου θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών.

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αραπάκη Γεώργιο τηλ. 23210 45405 (email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@kekpkm.gr).

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η υποβολή του φακέλου προσφοράς  θα πρέπει να γίνει  μέχρι την 11/12/2018 και ώρα 14:00,   ταχυδρομικώς / ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: τέρμα Ομονοίας, κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ), 62100, Σέρρες.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

 


«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου–εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΕΔΙΒΙΜ 2 ΒΕΡΟΙΑΣ».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11-12-2018 .

                    Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τοπρωτόκολλο


 

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,  απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
  • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
  • Φορολογική ενημερότητα.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος  

  


Για να δείτε την πρόσκληση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE