Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Voucher 18-24
Voucher 25-29
Voucher 29-64
Voucher σε τομείς του Τουρισμού
Διασυνοριακό πρόγραμμα PARK
ΤΟΠ.ΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας & ΤΟΠΣΑ Σερραϊκή Γη

PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Borderless Culture - Διασυνοριακό πρόγραμμα
 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ 

 

 

Σέρρες, 17/03/2017

Αρ. Πρωτ.    4886

Ανακοίνωση  σύναψης συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ"

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης  συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση των  6 προγραμμάτων κατάρτισης, με τίτλους: «ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» με κωδικούς 29170, 29167, 29182, 29181  και «ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ» με κωδικούς 31205,31206. Η θεωρία των 4 προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 στο Τέρμα Ομονοίας και των 2 προγραμμάτων στο παράρτημα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης οι  ωφελούμενοι θα συμμετέχουν  σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων .

                                                                                                             

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ 120
2 ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ 120
3 ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 120
4 ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 120
5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ 120
6 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Άνεργοι. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 120

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στα προγράμματα κατάρτισης ενδεικτικά  θα αφορούν σε :

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ : πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών πριν και μετά την πώληση, κίνηση προϊόντων, διακόσμηση καταστήματος κλπ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ : προετοιμασία χώρου, υποδοχή πελατών, είσπραξη λογαριασμών κλπ

Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) «Χρήση εφαρμογών Η/Υ».

Τα τελικά  ωρολόγια προγράμματα θα διαμορφωθούν μετά και την ανάρτηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων από το Υπουργείο Εργασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα  :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, βάσει της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. ΓΠ/20082 (ΦΕΚ 2844/23.10.2012) με θέμα "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη-τυπικής εκπαίδευσης" και από εγγεγραμμένους στο Εισαγωγικό Μητρώο Α’ Εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 113616/9.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β 21.11.2006).).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Πτυχία
  2. Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:
Επίπεδο εμπειρίας Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι Επαγγελματική εμπειρία
Α Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Τουλάχιστον 5 χρόνων
Β Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Από 3 έως 5 χρόνια
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τουλάχιστον 5 χρόνων
  Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα Επικοινωνίας και Πολιτισμού
Γ Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Μέχρι 3 χρόνια
Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Από 3 έως 5 χρόνια

 

Αμοιβές εκπαιδευτών:

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις (ΕΦΚΑ) σύμφωνα και με τον νέο νόμο 4387/12-5-2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) ή στην οδό Υψηλάντου 4, 3ος όροφος, από 20/03/2017 έως 24/03/2017,  09:00 έως 14:00 και ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Θα αξιολογηθεί επίσης η  δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων για να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

 

Ο Πρόεδρος

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Συνημμένα :

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτή (σε μορφή docx)

  2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτή (σε μορφή pdf)

 


Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE