Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Voucher 18-24
Voucher 25-29
Voucher 29-64
Voucher σε τομείς του Τουρισμού
Διασυνοριακό πρόγραμμα PARK
ΤΟΠ.ΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας & ΤΟΠΣΑ Σερραϊκή Γη

PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Borderless Culture - Διασυνοριακό πρόγραμμα
 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ 

 

 

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση  δύο προγραμμάτων κατάρτισης, με τους εξής τίτλους: «Πωλήσεις – Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του έργου :  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015».

 

 

                                                                                                             

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1

ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

32

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

32

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης ‘Πωλήσεις – Εξυπηρέτηση Πελατών’ είναι :

Εκπαιδευτικές ενότητες

Ώρες θεωρίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

8

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

8

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

8

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης ‘Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’ είναι :

Εκπαιδευτικές ενότητες

Ώρες θεωρίας

LOGISTICS (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)

8

MARKETING – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

8

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ/ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

8

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

8

Απαιτούμενα προσόντα  :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του ΛΑΕΚ και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου ΛΑΕΚ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.        Πτυχία

2.        Αριθμός Μητρώου ΛΑΕΚ

3.        Βιογραφικό σημείωμα

4.        Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Επίπεδο εμπειρίας

Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι

Επαγγελματική εμπειρία

Α

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Τουλάχιστον 5 χρόνων

Β

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Από 3 έως 5 χρόνια

Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τουλάχιστον 5 χρόνων

Τουλάχιστον 10 χρόνων

Γ

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Μέχρι 3 χρόνια

Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Από 3 έως 5 χρόνια

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη κεντρική δομή κατάρτισης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 στο τέρμα Ομόνοιας από τις 09:00 έως τις 13:00 Δευτέρα –Παρασκευή έως τις 21/12/2015 .

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων .

Τόπος Υλοποίησης Προγραμμάτων

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στη κεντρική δομή κατάρτισης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2, στο τέρμα Ομόνοιας, κάθε Πέμπτη 16:00 – 20:00. Συνολικά το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως τις 29/02/2016.

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕΚ

Συνημμένα :

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE