Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Voucher 18-24
Voucher 25-29
Voucher 29-64
Voucher σε τομείς του Τουρισμού
Διασυνοριακό πρόγραμμα PARK
ΤΟΠ.ΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας & ΤΟΠΣΑ Σερραϊκή Γη

PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Borderless Culture - Διασυνοριακό πρόγραμμα
 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ 

 

 

Σέρρες: 29/10/14

Αρ. Πρ.:4016

Ανακοίνωση  σύναψης συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές & επόπτη πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο των έργων :  «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» &  «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

 

Το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης  συμβάσεων έργου με  εκπαιδευτές και επόπτη πρακτικής άσκησης , με στόχο την υλοποίηση  προγραμμάτων κατάρτισης, με τίτλο «Εξυπηρέτηση Πελατών» στο πλαίσιο των έργων :  «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» &  «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

1

Εξυπηρέτηση Πελατών

18 -24

ΑΕΙ-ΤΕΙ

 

80-420

2

Εξυπηρέτηση Πελατών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ /ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 

120 -380

3

Εξυπηρέτηση Πελατών

25 - 29

ΑΕΙ-ΤΕΙ

 

80 - 450

4

Εξυπηρέτηση Πελατών

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 

80 - 450

 

 

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι :

 

Εκπαιδευτικές ενότητες

Ειδικότητα εκπαιδευτή

Ώρες θεωρίας προγραμμάτων (1,3,4)

Ώρες θεωρίας προγράμματος (2)

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Πολιτικός μηχανικός / μηχανολόγων μηχανικών/μηχανικών παραγωγής & διοίκησης

5

5

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Νομικός / Οικονομικών επιστημών

5

5

Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας

Οικονομικών επιστημών

5

10

Χρήση Εφαρμογών Η/Υ

Πληροφορικός

25

50

Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων

Οικονομικών επιστημών

10

20

Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση

Οικονομικών επιστημών

5

5

Επικοινωνία – Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων , παραπόνων , απαιτήσεων , χειρισμός αντιρρήσεων

Οικονομικών επιστημών

5

5

Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση ) ορολογία 

Οικονομικών επιστημών

5

5

Τεχνικές Πωλήσεων

Οικονομικών επιστημών

10

10

Διαχείριση του εργασιακού χρόνου ( timemanagement) – Ομαδική συνεργασία (teamwork

Οικονομικών επιστημών

5

5

ΣΥΝΟΛΟ

 

80

120

Επόπτη Πρακτικής Άσκησης

Οικονομικών /Κοινωνικών  επιστημών

1ο  70 ΩΡΕΣ / 2ο  64 ΩΡΕΣ / 3ο 75 ΩΡΕΣ / 4ο 75 ΩΡΕΣ

 

 

 

Τα μαθήματα θα είναι διάρκειας 5 ωρών και θα πραγματοποιούνται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις  09:00 έως 14:00 είτε 14:00 έως 19:00.

 

Απαιτούμενα προσόντα  :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό ή στο Πιστοποιημένο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Ο Επόπτης πρακτικής θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές και να υλοποιεί το έργο του σύμφωνα με την προκήρυξη των αντίστοιχου έργου.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.        Πτυχία

2.        Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

3.        Βιογραφικό σημείωμα

4.        Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

 

Επίπεδο εμπειρίας

Εκπαιδευτές κάτοχοι ή απόφοιτοι

Επαγγελματική εμπειρία

Α

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Τουλάχιστον 5 χρόνων

Β

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Από 3 έως 5 χρόνια

Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τουλάχιστον 5 χρόνων

 

Τουλάχιστον 10 χρόνων σε θέματα επικοινωνίας και πολιτισμού

Γ

Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Μέχρι 3 χρόνια

Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Από 3 έως 5 χρόνια

 

 

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ και για τον επόπτη πρακτικής στα 8 ευρώ . Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις .

 

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 5/11/2014 στα γραφεία ενημέρωσης του ΚΕΚ Υψηλάντου 4, 3ος όροφος από τις 09:00 έως τις 13:00 Δευτέρα –Παρασκευή .

Θα αξιολογηθεί επίσης η  δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων .

 

ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΚΕΚ

 

 

Συνημμένα :

Αίτηση Εκπαιδευτών

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE