Διαθέσιμα μαθήματα

Ελεύθερο λογισμικό

courseimage

Ηλεκτρονικά καταστήματα

courseimage

Μάρκετινγκ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

courseimage

Υπηρεσίες cloud

courseimage

 Presentation and design for beginners using CMS

-HTTP agent communication with a web server (server-client model)

-Build process of a web page whithout the need of programming skills and also domain name and hosting setup
-Learners will be able to build websites on their own

courseimage